Zwiazek Miast Polskich zaaprobował poprawki senackie wprowadzone do ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, wskazuje jednak równoczesnie, że nie wypełniają wszystkich postulatów ZMP, szczególnie tych najważniejszych.

Jak czytamy w komunikacie ZMP, poprawki dają  samorządom większą swobodę w kwestii gospodarowania odpadami, umożliwiając m.in. różnicowanie stawek za odbiór odpadów (różne metody ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru gmin) czy wprowadzając zwolnienia przedmiotowe (gmina może obniżyć stawki w ramach jednej metody, którą wybierze dla pewnej grupy mieszkańców).

Poprawki dotyczą też wyznaczania sposobu poboru i inkasentów opłat. Jednoznacznie zostało powiedziane, że jeśli jest związek komunalny, to opłata może być w całości lub w części. W przypadku związku komunalnego organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych (z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości) ma być zarząd związku międzygminnego.

"Nie zmieniono jednak najważniejszego przepisu dotyczącego obligatoryjnych przetargów dla gminy na odbieranie odpadów komunalnych, kiedy posiada ona własne przedsiębiorstwo" – wskazuje ZMP.

Prezes ZMP wysłał pismo do TK z prośbą o szybkie w miarę możliwości rozważenie wniosku radnych Inowrocławia, gdyż dotyczy on kilkuset JST w Polsce.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj