Symboliczną żółtą kartkę oraz ostrzeżenie o możliwości podniesienia opłaty otrzymują mieszkańcy, którzy nie przestrzegają zasad segregacji odpadów na terenie działalności Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

ZM “PRGOK” rozpoczął kontrole prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców gmin należących do Związku. W przypadku nieprzestrzegania zasad związanych z segregacją odpadów, właściciel nieruchomości otrzyma ostrzeżenie w formie naklejki (żółta kartka za zbiórkę odpadów niezgodną z deklaracją), umieszczonej w widocznym miejscu na pojemniku. Na naklejce jest także komunikat, że jeśli sytuacja taka się powtórzy zarząd Związku wyda decyzję o odbiorze z danej nieruchomości jako niesegregowanych (zmieszanych) i zwiększy opłatę za odbiór z 10 do 15 zł.

Wzór kartki, jaką otrzymują mieszkańcy Piły, którzy nie przestrzegają zasad selektywnej zbiórki odpadów można zobaczyć poniżej:

Ekorozwój Kraków 300 x 250

PRGOK Piła żółta kartka

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj