Krajowe zużycie energii elektrycznej w październiku 2020 r. było o 1,17 proc. wyższe niż w październiku 2019 r. Krajowa produkcja była wyższa o 0,93 proc. – wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych za ubiegły miesiąc.

Najbardziej – o 6 proc. w stosunku do tego samego miesiąca poprzedniego roku spadła produkcja z elektrowni na węgiel kamienny, o 1 proc. wyższa była produkcja z elektrowni na węgiel brunatny. O 6,6 proc. wyższa była produkcja elektrowni gazowych. Import wzrósł o niemal 4 proc. i stanowił prawie 8,5 proc. krajowego zużycia.

W obszarze źródeł odnawialnych o ponad 11 proc. wyższa była produkcja z wiatru, o 80 proc. – z hydroelektrowni zawodowych.

O ponad 350 proc. wyższa była produkcja z innych źródeł odnawialnych. Chodzi przede wszystkim o fotowoltaikę, rozwijającą się ostatnio bardzo szybko. Dalej jest to jednak stosunkowo niewielki wolumen – rzędu 0,2 GWh, podczas gdy krajowe zużycie w tym samym czasie było na poziomie prawie 15 GWh.

Udział OZE w zużyciu energii w Polsce przekroczył 12 procent

200 mld zł na polską transformację energetyczną w 10 lat

Czytaj więcej

Skomentuj