Z Stephanem Rösgenem, przewodniczącym Rady Fundacji RECAL na temat systemu depozytowego w Niemczech rozmawia Katarzyna Błachowicz, redaktor prowadząca czasopismo „Energia i Recykling”.

Stephan Rösgen, przewodniczący Rady Fundacji RECAL

Jaki był koszt wprowadzenia systemu depozytowego w Niemczech i jakie są roczne koszty jego funkcjonowania?

Początkowa inwestycja wyniosła 726 milionów euro. Natomiast roczne koszty eksploatacji wynoszą około 790 milionów euro. Oczywiście system umożliwił osiągnięcie dość wysokiego poziomu recyklingu, ale istnieje pewna wątpliwość, jeśli chodzi o stosunek kosztów do korzyści.

Jaki rodzaj opakowań obejmuje system depozytowy w Niemczech? Jak zachować równowagę w równym traktowaniu przedsiębiorców a wydajnością systemu depozytowego?

Mówi się, że system obejmuje jednorazowe opakowania napojów, ale w rzeczywistości istnieją wyjątki (wyłączenia) zarówno od strony produktu, jak i opakowania. Wyłączone są na przykład napoje spirytusowe oraz napoje mleczne, a ponadto niektóre opakowania wielomateriałowe oraz tubki i torebki. Natomiast system obejmuje opakowania po piwie, wodzie, napoje bezalkoholowe oraz napoje gazowane i niegazowane w opakowaniach szklanych, metalowych i plastikowych. Te wyłączenia stworzyły dość trudny system do obsługi. Kluczowym punktem jest dla mnie prosty “łatwy w obsłudze”, przejrzysty i uczciwy system, który zapewnia równe szanse wszystkim producentom opakowań oraz podmiotom wprowadzającym produkty w opakowaniach na rynek.

Czy wdrożenie depozytu miało wpływ na koszty ponoszone w innych obszarach gospodarki odpadami np.  selektywną zbiórkę?

W Niemczech nie zauważyliśmy żadnego związku systemu depozytów w odniesieniu do gminnych kosztów sprzątania ulic. Opakowania po napojach to niewielka część opakowań znajdujących się w odpadach, w związku z czym nie wpłynęło to na ogólne koszty ponoszone przez społeczności lokalne. Co więcej w sumie koszty dla gmin wzrosły, ponieważ naprawdę wartościowe materiały, jakim są metale, a zwłaszcza aluminium, został wyodrębniony z ogólnej ilości. Oznacza to brak dochodu z materialnej wartości metali dla podmiotów zbierających. Ponadto istnieje negatywny aspekt dla Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Przynoszące zyski metale nie są już częścią gry, co oznacza, że koszty pozostają takie same, podczas gdy objętość (kubatura) i dochody maleją, a cały stosunek zmienia się na ujemny.

Więcej o systemie depozytowym Stephane Rösgen opowie podczas konferencji “Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” już 24-26 stycznia w Łodzi.

Selektywna Abrys 750 x 300 (główna)
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj