O sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków będą debatować w poniedziałek, 24 października br. o godz. 12.00 trzy senackie komisje – Komisja Samorządu Terytorialnego i AP, Komisja Środowiska oraz Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu.

Związek Miast Polskich, wraz z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, związkami zawodowymi z branży wod-kan oraz innymi organizacjami zrzeszającymi gminy, zainicjował posiedzenie senackich komisji ze względu na wagę problemu, który narasta w wyniku oporu PGW Wody Polskie przy rozpatrywaniu wniosków o zmiany taryf, uwzględniających skutki obecnego kryzysu.

Stanowczy głos samorządów

ZMP zachęca do udziału w posiedzeniu senackich komisji przedstawicieli samorządów, w szczególności członków związku, zarówno osobiście, jak i online. Stanowczy głos samorządowców w tej sprawie powinien wyraźnie i jednoznacznie wybrzmieć – nie wolno dopuścić do pogorszenia jakości wody i przerw w jej dostawach do mieszkańców.

Udział w posiedzeniu

Zamiar udziału w posiedzeniu należy zgłaszać do piątku, 21 października br. (do godz. 12.00), na adres: [email protected]. Wszyscy samorządowcy, którzy zamierzają przyjechać do Senatu RP proszeni są o wcześniejsze przybycie i odbiór jednorazowych kart wstępu w Dziale Przepustek (budynek H) przy ul. Wiejskiej 4/6/8 (niezbędny ważny dowód tożsamości).

Posiedzenie online

Goście znajdujący się poza siedzibą senatu będą mogli uczestniczyć w posiedzeniach komisji zdalnie. Trzeba zgłosić mailem na adres komisji dane (imię, nazwisko, funkcja, e-mail) takich osób najpóźniej w przeddzień posiedzenia do godz. 12:00. Informacje o technicznych warunkach dotyczących zdalnego uczestnictwa w posiedzeniu zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną.

Program posiedzenia, raport senatu na temat stanu procesu taryfikacji w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym (październik 2022) oraz stanowisko zarządu ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej znajdą Państwo na stronie Związku Miast Polskich.

 

Czytaj więcej

Skomentuj