– Na koniec 2021 roku przekroczyliśmy liczbę 850 tys. prosumentów w Polsce; w samym 2021 r. przybyło ich 400 tys. – poinformował we wtorek w Senacie wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Wiceszef MKiŚ brał we wtorek udział w posiedzeniu połączonych senackich komisji – nadzwyczajnej ds. klimatu oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej, a także komisji gospodarki oraz środowiska. Rozpatrzyły one nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która dotyczy tzw. projektów parasolowych i grantowych OZE realizowanych przez gminy i finansowanych ze środków europejskich.

Dzięki projektom “parasolowym” ma powstać ponad 90 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych

Według informacji resortu klimatu i środowiska projekty parasolowe OZE prowadzi ponad 800 gmin, a dzięki nim powstanie ok. 92 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych.

“Na koniec ubiegłego roku przekroczyliśmy 850 tys. prosumentów. W ciągu roku 2021 przybyło 400 tys. prosumentów w naszym kraju” – poinformował na posiedzeniu komisji nadzwyczajnej ds. klimatu oraz samorządu wiceminister Zyska.

Od 1 kwietnia 2022 r. nowy system rozliczeń – net billing

Nowelizacja, która była inicjatywą posłów, ma związek ze zmianą sposobu rozliczania prosumentów. Od 1 kwietnia 2022 r. zacznie obowiązywać nowy system rozliczeń – net billing. Wszyscy, którzy staną się prosumentami do końca marca, będą rozliczani na dotychczasowych zasadach – w systemie opustów – przez 15 lat.

Ustawa, która była przedmiotem prac komisji przewiduje jednak, że osoba, która do 31 marca 2022 r. zawrze umowę na zakup, montaż czy dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem, który realizuje projekt parasolowy – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także do końca grudnia 2023 r. złoży prawidłowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji, będzie mogła być rozliczana na niezmienionych zasadach, czyli w systemie opustowym.

Inicjatywa odpowiada na wątpliwości i zastrzeżenia samorządów, które podnosiły, że zmiana systemu rozliczeń prosumentów z opustowego na net-billing spowoduje, iż beneficjenci programów parasolowych będą masowo z nich rezygnować. To – jak wskazywały samorządy – mogłoby prowadzić do konieczności zwrotu znacznych środków europejskich.

Komisje, które we wtorek rozpatrywały nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii jednogłośnie poparły wniosek o niewprowadzanie do niej poprawek.

Czytaj więcej

Skomentuj