23 mln 707 tys. złotych kosztował oddany do użytku Zakład Zagospodarowania Odpadów wybudowany przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

 – Projekt realizowany przez CZPK obsługiwać będzie nie tylko miasto Częstochowę, ale także powiat częstochowski i powiat myszkowski. Jest częścią przyjętej przez nas strategii ochrony środowiska – mówił prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona.

Projekt budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów dotyczy obszaru, który zamieszkuje co najmniej 445 tysięcy mieszkańców. Zatrudnienie w nowym zakładzie znalazło kilkadziesiąt osób. To kluczowy element częstochowskiego programu ochrony środowiska – obecnie cały strumień odpadów z terenu miasta Częstochowy oraz ponad 65 proc. osadów ściekowych składowanych jest na składowisku Sobuczyna.

Na zakład składa się:

• sortownia odpadów komunalnych:  30 000 ton/rok/1 zmianę
• kompostownia odpadów:  20 000 ton/rok  z przewidzianą możliwością rozbudowy
• stacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych: 10 000 ton/rok
• stacja rozdrabniania gruzu budowlanego: 15 000 ton/rok
•  miejski punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych: 1 000 ton/rok

źródło: czestochowa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj