Ponad 100 mln zł kosztować będzie rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska pod Poznaniem. Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały pozwolenie na jej rozbudowę. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek przyszłego roku.

Stacja Plewiska pod Poznaniem to infrastruktura elektroenergetyczna kluczowa dla zasilania Polski zachodniej i północnej oraz jest szczególnie ważna dla bezpieczeństwa zasilania aglomeracji poznańskiej. Stanowi węzeł, w którym zbiegają się linie wyprowadzające moc ze źródeł wytwórczych na Pomorzu, Śląsku i centralnej Polsce.

Rozbudowa stacji pozwolić ma na przyłączenie budowanych obecnie linii przesyłowych o napięciu 400 kV relacji Piła Krzewina – Plewiska oraz Baczyna (okolice Gorzowa Wielkopolskiego) – Plewiska.  Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują program inwestycyjny, który docelowo obejmie ponad 170 projektów o wartości około 14 mld zł. Dzięki niemu do 2030 r. powstanie blisko 3,6 tys. km nowych linii 400 kV, a modernizację przejdzie 1,6 tys. km linii najwyższych napięć i 44 stacje elektroenergetyczne. PSE są jedyną firmą w Europie Środkowej, która na taką skalę buduje nową infrastrukturę przesyłową.

Czytaj więcej

Skomentuj