Ministerstwo Środowiska sprzedało kolejne jednostki emisji dwutlenku węgla (AAU) za 13 mln euro, przyznane Polsce w ramach Protokołu z Kioto. Wpływy z transakcji mają być przeznaczone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i modernizację ciepłownictwa.

To już kolejna, po transakcjach zawartych z Hiszpanią i prywatnym partnerem japońskim, umowa która powiększa kapitał Polski do inwestowania w projekty poprawy efektywności energetycznej (w tym modernizację polskiego ciepłownictwa) do blisko 70 mln euro. To jednocześnie druga umowa podpisana z partnerem japońskim reprezentującym sektor prywatny.

– Ministerstwo Środowiska wspiera ochronę klimatu i jednocześnie działa na rzecz wdrażania pakietu energetyczno – klimatycznego. Efektywność energetyczna i nowoczesne ciepłownictwo to najważniejsze cele, których realizacja  pomoże nam w walce ze zmianami klimatu i przyczyni się do wypełnienia unijnych zobowiązań środowiskowych. Polska ma w tym zakresie sporo do nadrobienia, dlatego ta umowa to ważna szansa na działania w zakresie ochrony klimatu – podkreślił minister Andrzej Kraszewski.

Polska, ze swą trzecią co do wielkości po Rosji i Ukrainie nadwyżką jednostek AAU na świecie (ok. 500 mln jednostek za lata 2008-2012), wciąż prowadzi intensywne negocjacje z potencjalnymi kontrahentami zainteresowanymi zakupem jednostek AAU.

Pieniądze z podpisanej umowy mają posłużyć dotowaniu inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz modernizacji ciepłownictwa. W ramach tej umowy zadanie dotyczące modernizacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych ciepła może dać efekt nawet do 170 kilometrów sieci i do 200 megawatów mocy źródeł ciepła. Dzięki takim inwestycjom każdego roku trafiłoby do atmosfery o ok. 55 tys. ton  mniej dwutlenku węgla. Program będzie wdrażany od czerwca 2010 r. do grudnia 2013 r. Ze względu na komercyjny charakter umów, nie są podawane ani ilości ani ceny jednostek.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj