220 mln zł zainwestuje śląska spółka JSW KOKS w budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym. Projekt wesprze finansowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Blok będzie dysponował mocą elektryczną ok. 28 MWe i mocą cieplną ok. 37 MWt.

Inwestycja rozpocznie się 1 marca 2019 r. i potrwa do 30 czerwca 2021 r. Jej koszt całkowity oszacowano na prawie 220 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności przekazane przez NFOŚiGW wyniesie 134 mln zł.

Projekt przewiduje budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym z mocą elektryczną ok. 28 MWe oraz wymiennika ciepłowniczego z mocą cieplną ok. 37 MWt. Nowo powstały blok powstanie w północno-zachodniej części Koksowni Radlin, w Radlinie (powiat wodzisławski, województwo śląskie).

Powstający podczas produkcji koksu gaz koksowniczy jest obecnie oczyszczany i zużywany na potrzeby własne koksowni oraz sprzedawany do Elektrociepłowni Marcel. Niewykorzystana nadwyżka gazu dotychczas była spalana bezproduktywnie na odpustnicy gazu. Strata ta sięgała nawet do 14 proc. produkcji gazu w 2016 r. i 9,3 proc. w 2017 r.

Gaz koksowniczy stanie się teraz paliwem, którym będzie opalany nowy blok energetyczny. Gaz jest pozyskiwany w Koksowni Radlin w procesie suchej  destylacji węgla kamiennego w temperaturze 900–1100 °C – w piecu koksowniczym pozbawionym dostępu tlenu.

Odzyskane paliwo będzie w pełni wykorzystane do produkcji elektryczności i ciepła – zarówno na rzecz zwiększających się potrzeb koksowni, jak i dla odbiorców zewnętrznych.

– To przedsięwzięcie pozwala na wykorzystanie zasobów gazowych, które do tej pory były faktycznie odpadem. Za jednym zamachem w kogeneracji uzyskamy ciepło i energię elektryczną. To podejście kogeneracyjne będziemy coraz mocniej promować i wspierać. Intensywnie negocjujemy w ramach Unii Europejskiej, aby w kolejnej perspektywie finansowej tego typu inicjatywy, czyli kogeneracja oparta na gazie, nadal mogły być uruchamiane – zaznaczył Jerzy  Kwieciński, minister Inwestycji i Rozwoju, obecny na uroczystości podpisania umowy.

Planowana inwestycja składać się będzie z dwóch kotłów parowych, jednej turbiny parowej kondensacyjno-upustowej, generatora elektrycznego oraz infrastruktury towarzyszącej. Każdy z kotłów będzie posiadał wydajność odpowiadającą 50 proc. całkowitej nominalnej ilości gazu koksowniczego, który będzie doprowadzany do bloku (maks. 21 tys. Nm3/h). Paliwem podstawowym dla kotłów będzie pochodząca z procesu technologicznego baterii Koksowni Radlin nadwyżka (w stosunku do potrzeb technologicznych Koksowni) gazu koksowniczego dostarczana własną siecią przesyłową bezpośrednio do nowego bloku energetycznego. Paliwem rezerwowym w okresach postojów gazowych będzie olej opałowy w ilości zapewniającej pokrycie potrzeby Koksowni na ciepło technologiczne i grzewcze.

Czytaj więcej

Skomentuj