Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zaakceptował już 15 programów NFOŚiGW o wartości 18,7 mld zł, które będą finansowane z Funduszu Modernizacyjnego – poinformował PAP wiceprezes Funduszu Paweł Mirowski. Łączna wartość programów finansowanych z tego mechanizmu ma wynieść ok. 30 mld zł.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski na pytanie o programy, które mają być finansowane z Funduszu Modernizacyjnego, poinformował w rozmowie z PAP, że Europejski Bank Inwestycyjny zaakceptował już 15 z nich.

Docelowo to 30 mld zł

Jak powiedział Mirowski “15 programów to 18,7 mld zł, a cała pula z Funduszu Modernizacyjnego, jaką będziemy dysponować, to ok. 30 mld zł”. “W tym roku będziemy kontraktować te środki i zaczniemy je wypłacać beneficjentom” – powiedział Mirowski.

Czym jest Fundusz Modernizacyjny?

W ramach realizacji polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. w Unii Europejskiej, gdzie PKB per capita jest niższe niż 60 proc. średniej dla całej Wspólnoty, stworzono instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej – to Fundusz Modernizacyjny na lata 2021-2030. Finansowany jest on ze sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2. Środki z FM trafią do 10 państw UE – najwięcej do Polski (ponad 43 proc. dostępnej puli). Programy, które będą finansowane z FM muszą być wcześniej zaakceptowane przez EBI.

Na co będą pieniądze?

Wiceszef NFOŚiGW wyjaśnił, że zaakceptowane przez EBI polskie programy dotyczą m.in. inwestycji w: niskoemisyjne źródła energii w energetyce, przemyśle i ciepłownictwie (7 mld zł), rozwój infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej (1 mld zł); inteligentną infrastrukturę energetyczną (1,5 mld zł); poprawę efektywności energetycznej budynków w modelu ESCO (112,5 mln zł) (firma typu ESCO angażuje swoje środki finansowe w przeprowadzenie u klienta przedsięwzięcia modernizacyjnego, a odzyskuje poniesione nakłady z oszczędności energii rozłożonych w czasie); magazyny energii dla stabilizacji sieci (1 mld zł); wykorzystanie paliw alternatywnych do wytwarzania energii (3 mld zł). Z FM finansowany jest już uruchomiony w 2022 r. program “Moje Ciepło” (600 mln zł), z którego można otrzymać wsparcie na zakup i montaż pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych.

6 mld zł w 2023 r.

Mirowski wskazał, że programy finansowane z FM, które NFOŚiGW ma zamiar uruchomić w 2023 będą miały wartość (6 mld zł). W 2023 planujemy uruchomienie pp:

  • Energia dla wsi,
  • Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny,
  • OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa,
  • Digitalizacja sieci ciepłowniczych oraz Wykorzystanie magazynów na cele stabilizacji sieci OSD.

 


Inwestorzy rozbili bank! Ogromne zainteresowanie dofinansowaniem inwestycji z zakresu ITPO


 

40 mld zł z programu FEnIKS

Wiceprezes dodał, że w 2023 r. uruchamiane będą także nabory finansowane z FEnIKS-a, czyli następcy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Wyjaśnił, że w ramach FEnIKS-a Fundusz będzie odpowiedzialny za wydatkowanie ok. 40 mld zł. Z tego mechanizmu będą realizowane programy dotyczące m.in.: doradztwa energetycznego (ok. 186 mln zł); adaptacji do zmian klimatu (ok. 9,15 mld zł); efektywności energetycznej budynków (ok. 1,98 mld zł), OZE i efektywności energetycznej przedsiębiorstw (ok. 2,88 mld zł); “Czyste Powietrze” (ok. 8,40 mld zł); ochrony bioróżnorodności (ok. 1,02 mld zł); gospodarski w obiegu zamkniętym (ok. 747 mln zł); dostarczania wody pitnej i gospodarki wodno-ściekowej (ok. 5,27 mld zł).

 

 


NFOŚiGW. Niemal 12 mld zł na projekty środowiskowe w 2023 r. To pieniądze na zmniejszenie emisji, oczyszczanie ścieków i odpady


 

Czytaj więcej

Skomentuj