W ramach inwestycji w Chlewnicy rozbudowane zostaną instalacje odzysku śmieci oraz linia segregacji. Powstanie też nowa kompostownia i instalacja do produkcji paliwa z odpadów. Powstanie specjalny program do wirtualnych spacerów śladami odpadów.

Umowę na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w gminie Potęgowo (woj. pomorskie) podpisali marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Adam Julke, prezes Elwoz.

W Chlewnicy zmodernizowanych zostanie pięć instalacji. Powstaną również trzy nowe. Przebudowana będzie linia sortowania odpadów, która będzie działać szybciej. Modernizacji ulegnie instalacja do kompostowania bioodpadów.

Największą zmianą będzie jednak montaż instalacji produkcji alternatywnego paliwa RDF. Paliwo będzie brykietowane i magazynowane na terenie zakładu. Wybudowana zostanie również instalacja do produkcji nawozów mineralno-organicznych.

W ramach projektu realizowane będą nie tylko inwestycje infrastrukturalne, ale też działania edukacyjne. Dla mieszkańców prowadzone będą warsztaty oraz wizyty w zakładzie, podczas których będzie można dowiedzieć się jak segregować śmieci i co się z nimi dalej dzieje. Powstanie też specjalny program do wirtualnych spacerów. Dzięki niemu będzie można poznać drogę, jaką przebywają różne typy odpadów.

Inwestycja w Chlewnicy kosztować będzie ponad 36 mln zł. Z tego około 16 mln zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Unijne dofinansowanie wyniesie prawie 50 proc. Prace powinny zakończyć się do końca grudnia 2021 r. Po uruchomieniu nowych instalacji w zakładzie będzie można przerabiać 258 tys. ton odpadów rocznie.

Kolędownik 2018 696px
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj