W ramach inwestycji w Chlewnicy rozbudowane zostaną instalacje odzysku śmieci oraz linia segregacji. Powstanie też nowa kompostownia i instalacja do produkcji paliwa z odpadów. Powstanie specjalny program do wirtualnych spacerów śladami odpadów.

Umowę na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w gminie Potęgowo (woj. pomorskie) podpisali marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Adam Julke, prezes Elwoz.

W Chlewnicy zmodernizowanych zostanie pięć instalacji. Powstaną również trzy nowe. Przebudowana będzie linia sortowania odpadów, która będzie działać szybciej. Modernizacji ulegnie instalacja do kompostowania bioodpadów.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Największą zmianą będzie jednak montaż instalacji produkcji alternatywnego paliwa RDF. Paliwo będzie brykietowane i magazynowane na terenie zakładu. Wybudowana zostanie również instalacja do produkcji nawozów mineralno-organicznych.

W ramach projektu realizowane będą nie tylko inwestycje infrastrukturalne, ale też działania edukacyjne. Dla mieszkańców prowadzone będą warsztaty oraz wizyty w zakładzie, podczas których będzie można dowiedzieć się jak segregować śmieci i co się z nimi dalej dzieje. Powstanie też specjalny program do wirtualnych spacerów. Dzięki niemu będzie można poznać drogę, jaką przebywają różne typy odpadów.

Inwestycja w Chlewnicy kosztować będzie ponad 36 mln zł. Z tego około 16 mln zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Unijne dofinansowanie wyniesie prawie 50 proc. Prace powinny zakończyć się do końca grudnia 2021 r. Po uruchomieniu nowych instalacji w zakładzie będzie można przerabiać 258 tys. ton odpadów rocznie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj