1 / 4

W poznańskich szkołach zamontowano pierwsze mierniki do badania jakości powietrza. Docelowo 87 szkół w Poznaniu, i prawie drugie tyle na terenie metropolii poznańskiej, będzie miało możliwość śledzenia na bieżąco poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Pod koniec października rozstrzygnięto przetarg na montaż czujników i systemu powiadamiania o zanieczyszczeniach powietrza. Instalacja wszystkich zestawów powinna się zakończyć w ciągu trzech miesięcy.

Czujniki działają już w 22 szkołach na terenie Poznania. Dzięki nim można na bieżąco śledzić stężenie pyłów PM2,5 i PM10. Zainstalowane systemy składają się z miernika zanieczyszczenia zainstalowanego na zewnątrz szkoły, monitora informacyjnego wewnątrz budynku oraz komputera. Wyniki zbierane przez czujnik dostępne są również na stronie internetowej.

– Dzieci i ich rodzice dowiedzą się, jaka jakość powietrza jest w ich najbliższym otoczeniu. Przedsięwzięcie ma wymiar edukacyjny. Mierniki pozwolą nam stworzyć szczegółową mapę zanieczyszczeń, co pozwoli jeszcze skuteczniej zwalczać ich źródła – mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezes zarządu stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Wielkości mierzone przez system zostaną uśrednione w określonych okresach pomiarowych i raz na pięć minut przesłane do centralnego serwera. Dzięki wykorzystaniu sieci Wi-Fi oraz Ethernet dane transmitowane będą w sieciach poszczególnych szkół. Serwer zbierze dane i opracuje statystyki. Podstawową informacją będzie średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru, odświeżana co pięć minut. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych rozmieszczonych w szkołach, gdzie wzbogacą je treści edukacyjne opracowane przez Inea.

Zbierane dane umożliwią uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Uczniowie wykorzystując dane archiwalne mogą wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy w korelacji z czynnikami atmosferycznymi.

– Środki, które stowarzyszenie przeznacza na realizację tego projektu są znaczne, ale skala problemu też jest ogromna. Zanieczyszczone powietrze wywołuje alergie, choroby układu oddechowego, układu krążenia, przyczynia się do rozwoju nowotworów. Celem realizacji tego działanie jest uświadomienie mieszkańcom skali problemu. Za stan czystości powietrza odpowiedzialni w dużej części jesteśmy my sami – mówi starosta poznański Jan Grabkowski.

Projekt prowadzony jest we współpracy z Naukową Akademicką Siecią Komputerową – Instytutem Badawczym (NASK). Instytut realizuje ogólnopolski projekt pn. Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA).

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj