Ponad 80 km wybudowanych lub zmodernizowanych sieci ciepłowniczych w całej Polsce – taki będzie efekt podpisanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej piętnastu umów o unijne dofinansowanie. Kolejnych 11 projektów czeka na przyznanie dotacji. Rozdysponowanych zostanie w sumie 160 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyłonił 26 przedsięwzięć w ramach drugiego konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie “1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” oraz poddziałanie “1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji”). Dofinansowania zostaną przeznaczone na: budowę, rozbudowę lub modernizacje sieci ciepłowniczych.

NFOŚiGW zawarł już piętnaście umów (trzynaście z działania 1.5 i dwie z poddziałania 1.6.2). Ich łączny koszt to blisko 240 mln zł, z czego 116 mln zł to pieniądze z Unii Europejskiej.

Beneficjenci działania 1.5 przygotowali projekty z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu Efektem wszystkich trzynastu przedsięwzięć będzie 29,5 km wybudowanych oraz 40,5 km zmodernizowanych sieci ciepłowniczych. Największy pod tym względem projekt będzie realizował OPEC-System, który wybuduje 17 kilometrów sieci w Grudziądzu.

Na zawarcie umów z unijnego działania 1.5 czeka 10 beneficjentów. W ramach poddziałania 1.6.2 podpisano dwie umowy ze spółką Fortum Power and Heat Polska, które dotyczą  budowy nowych odcinków sieci ciepłowniczej we Wrocławiu i Płocku. Powstanie w sumie prawie 13 km sieci.

NFOŚiGW planuje jeszcze podpisanie jeszcze umowy ze spółką Bio Term, która będzie odpowiadała za budowę sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu w Świebodzicach na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej

Skomentuj