Prawie 5000 mieszkańców gminy Izabelin będzie mogło liczyć na podłączenie do nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków. Rozbudowa kanalizacji będzie mieć ogromne znaczenie również dla osób wypoczywających w tej części Kampinoskiego Parku Narodowego.

Inwestycja jest realizowana dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 17,1 mln zł, które przyznał Zarząd Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt rozbudowy oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu wyniesie ponad 28,3 mln zł. Umowę na ten projekt podpisali 27 września br. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk i wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski.

Obecnie gmina Izabelin jest skanalizowana jedynie w ok. 40 proc. Mieszkańcy nieskanalizowanych terenów odprowadzają ścieki do przydomowych, bezodpływowych zbiorników. Niestety, w dużej części są one nieszczelne, na czym cierpi środowisko. Przeprowadzone w latach 90. badania wód gruntowych i powierzchniowych na obszarze gminy wykazały znaczne ich zanieczyszczenie. Rozbudowa oczyszczalni Mokre Łąki w Truskawiu jest więc konieczna, by polepszyć warunki życia mieszkańców gminy, ale także, by zadbać o teren Kampinoskiego Parku Narodowego. Poza tym nowe technologie pozwolą zmniejszyć koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej powstanie 1220 przykanalików (w pasie publicznym). Pozwoli to na objęcie systemem oczyszczania ścieków prawie 5 tys. mieszkańców gminy Izabelin. Jednocześnie zlikwidowanych zostanie ponad 1,2 tys. osadników gnilnych, co w wyraźny sposób ograniczy groźne zjawisko skażenia wód gruntowych na tym terenie.

W rozbudowanej oczyszczalni zostaną zastosowane filtry piaskowe – jako trzeci stopień oczyszczania ścieków. To umożliwi osiągnięcie niższych parametrów zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych niż obowiązujące w pozwoleniu wodnoprawnym oraz w stosownym Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984).

W układ sterowania zostaną wprowadzone dodatkowe, nadrzędne układy pomiaru zawartości azotu amonowego (sterowanie procesem napowietrzania ścieków) i azotu azotynowego (sterowanie procesem recyrkulacji wewnętrznej ścieków). Zastosowanie innowacyjnego systemu umożliwi zmniejszenie poboru energii elektrycznej oraz wpłynie korzystanie na efektywniejsze wykorzystanie procesów biologicznych w technologii oczyszczania ścieków.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

źródło: mazovia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj