NFOŚiGW przeznaczy 2 mln zł ze środków własnych na inwestycję poprawiającą efektywność energetyczną szpitala – Jaworskiego Centrum Medycznego. Pozwoli to zminimalizować zużycie energii, uzyskać lepsze ocieplenie budynków placówki oraz podwyższyć standard opieki medycznej. Realizacja projektu wniesie także walory stricte prośrodowiskowe.

– Obok efektów środowiskowych, projekt niewątpliwie poprawi warunki leczenia chorych, ale i samą estetykę wnętrz, fasadę – budynki zostaną odnowione. Istotne jest tu także wspieranie lekarzy w ich ciężkiej pracy. Chcemy m. in. takim rozwiązaniami finansowymi i organizacyjnymi poprawić komfort i efektywność ich pracy – powiedziała podczas podpisywania umowy na dofinansowanie inwestycji marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Zdaniem ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, wspierając finansowo i w pewnym zakresie organizacyjnie inwestycję w Jaworze, wykonujemy kolejny ruch w kierunku poprawy jakości powietrza w Polsce.

– Z konsekwencją, krok po kroku, skutecznie realizujemy nasz plan antysmogowy – powiedział minister. – Przedsięwzięcie to będzie wpisywać się też w strategię Komisji Europejskiej – tzw. falę renowacji, a więc uporządkowane wysiłki całej Wspólnoty na rzecz redukcji emisji CO2 do atmosfery. Budynki odpowiadają przecież w dużym stopniu za zużycie energii i emisję szczególnie, kiedy są w niskim standardzie energetycznym. Podwyższanie ich efektywności energetycznej to dla nas także ważne działanie w kontekście wspólnotowym.

W ramach kosztującego niewiele więcej niż udzielona dotacja – bo w całości ok. 2,1 mln zł, projektu zaplanowano przeprowadzenie termomodernizacji budynków szpitala (o powierzchni całkowitej 2 738,00 m kw.), modernizację (654 punktów) oświetlenia wewnętrznego oraz wdrożenie zarządzania ciepłem. Ponadto na budynku szpitala zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna produkująca prąd elektryczny. Przyniesie to 45,04 MWh/rok wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

– Zwracam tu uwagę na kompleksowość termomodernizacji szpitala w Jaworze. Tylko działania o takim charakterze mogą przynieść stałe efekty środowiskowe. Efektywne gospodarowanie energią będzie tu sprzężone z wykorzystaniem energii ze słońca (OZE). Oczywiście satysfakcjonujące jest także to, że projekt przyniesie placówce realne oszczędności finansowe, a tym samym środki te będzie można przeznaczyć na inne działania organizacyjne i systemowe, które zaprocentują lepszym funkcjonowaniem placówki – powiedział Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW dodając, że przedsięwzięcie będzie wsparte dotacją bezzwrotną ze środków krajowych.

Osiągnięte, w wyniku realizacji przedsięwzięcia, dodatkowe efekty ekologiczne to zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery (o 261,31 ton/rok) oraz redukcja zużycia energii pierwotnej w budynkach niepublicznych (o 3688,71 GJ/rok). Inwestycja przeprowadzona do końca 2022 r. przyniesie zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych szpitala i istotną poprawę komfortu korzystania z jego wyremontowanych, zmodernizowanych budynków.

Czytaj więcej

Skomentuj