PGE Polska Grupa Energetyczna i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały w środę (1.07.) umowę dotyczącą wdrożenia modelu otwartych innowacji w branży elektroenergetycznej.

Współpraca Grupy PGE i NCBR ma na celu zwiększenie poziomu innowacyjności polskiej energetyki w obszarach zdefiniowanych przez koncern energetyczny. Prace badawczo-rozwojowe, realizowane przez konsorcja składające się z jednostek naukowych i przedsiębiorców, finansowane będą przez Grupę PGE i NCBR. Partnerzy przeznaczą na ten cel po 100 mln zł.

– Jestem przekonany, że prawdziwa fala podejmowanych dzisiaj inicjatyw, którą obserwujemy w sektorze, w tym nasza współpraca z NCBR, przyniesie wymierne efekty i komercjalizacja choćby części z nich da branży mocne instrumenty do rozwoju z korzyścią dla akcjonariuszy, naszych klientów i środowiska naturalnego. Energetyka i nauka dysponują potencjałem niezbędnym, aby zrodzić technologie przyszłości – powiedział Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Odpowiadamy na zapotrzebowanie płynące ze strony przemysłu oraz ofertę polskiej nauki. Łączymy siły z PGE, by wspierać rozwój innowacji w branży elektroenergetycznej. Współpraca z PGE to ważna inicjatywa, która przybliża nas do celu, jakim jest szerzenie idei „open innovation”. Wierzymy, że technologie wypracowywane na rzecz PGE przez inne firmy i spółki typu spin-off pomogą w uzyskaniu przełomowych technologii – dodał prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Porozumienie otwiera drogę do uruchomienia przez Grupę PGE i NCBR wspólnego przedsięwzięcia, w ramach którego finansowane będą najlepsze, odpowiadające na zapotrzebowanie rynku projekty B+R. Na innowatorów z branży elektroenergetycznej czekać będzie łącznie 200 mln zł. Cykliczne konkursy, dające możliwość aplikowania pomysłodawcom częściej, niż raz w roku, będą organizowane przez NCBR. Ogłoszenie pierwszego konkursu zaplanowane zostało na koniec bieżącego roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj