Zakup nowych autobusów elektrycznych lub trolejbusów wraz niezbędną infrastrukturą – na te zadania będzie można pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Właśnie ogłoszono warunki konkursu.

O pieniądze będą mogły ubiegać się miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne, a także miasta średnie, tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Dofinansowane zostaną projekty elektryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej – zastąpienie (pełna lub częściowa wymiana) taboru o napędzie innym niż elektryczny, autobusami elektrycznymi lub trolejbusami wyposażonymi w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania. Pieniądze będzie można przeznaczyć także na infrastrukturę niezbędną dla ich funkcjonowania.

Poziom dofinansowania w ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” wynosi 85 proc. wydatków kwalifikowanych. Wstępna pula dostępnych środków to 300 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 14 grudnia 2018 r. do końca stycznie 2019 r.

Konkurs prowadzi Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), które jeszcze w czerwcu planuje zorganizować warsztaty dla potencjalnych beneficjentów.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są tutaj.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj