38 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych trafi na 32 inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii w miastach i gminach subregionu centralnego woj. śląskiego. Z kolei 5 mln zł wesprze projekt odpadowy z Sosnowca.

To rezultat rozstrzygnięcia dwóch konkursów z zakresu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).  Są one prowadzone w ramach działań śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej. W rozstrzygniętym obecnie konkursie dot. OZE do dofinansowania łączną kwotą 38 mln zł wybrano 32 projekty (spośród 43 zarejestrowanych).

Najwyższą kwotę dotacji (prawie 4,2 mln zł) otrzyma Ruda Śląska, która przygotowała kilka inwestycji: instalacje OZE w budownictwie jednorodzinnym (II etap), a także zabudowę pomp ciepła i instalacji solarnych w kilku budynkach wielorodzinnych. Drugi pod względem kwoty dofinansowania (ponad 3,2 mln zł) jest projekt Dąbrowy Górniczej zakładający montaż 327 instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych – wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączeniami do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej i uruchomieniem. Łączna moc zainstalowania systemów fotowoltaicznych wyniesie tam 1,3 MW.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Gmina Gierałtowice pozyskała z kolei ponad 3 mln zł na zabudowę instalacji fotowoltaicznych na 153 budynkach mieszkalnych, a także na miejscowym zespole szkolno-przedszkolnym. W rozstrzygniętym konkursie ZIT do dofinansowania kwotą 5 mln zł wybrano także jeden projekt dotyczący rozbudowy składowiska Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. Obecnie w ramach śląskiego RPO trwają jeszcze nabory wniosków w konkursach dotyczących usuwania azbestu oraz inwestycji w zakłady odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj