Z nowego, międzynarodowego badania preferencji konsumentów wynika, że 38 proc. Polaków zrezygnowało w ostatnim roku z produktów, które nie odpowiadały wartościom związanym ze zrównoważonym rozwojem. W Finlandii odsetek ten wyniósł 42 proc., a w Szwecji 44 proc. Ponad 40 propc. ankietowanych Polaków uważa wręcz, że należałoby zakazać sprzedaży produktów, których nie można poddać recyklingowi. To kolejne wnioski z międzynarodowego raportu Circular Voice przygotowanego przez Stena Recycling, w którym przebadano konsumentów z pięciu krajów: Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Polski.

Rośnie ekologiczna świadomość Polaków. Wiele aspektów obszaru zrównoważonego rozwoju jest dla nas bardziej istotnych, niż dla konsumentów w Szwecji, czy Danii. Fakt ten można tłumaczyć tym, że kwestie ochrony środowiska są od dawna istotą rozwoju w krajach skandynawskich, podczas gdy w Polsce, temat ten dopiero w ostatnich latach zyskuje coraz więcej uwagi.

Kupujemy produkty nadające się do recyklingu

Na przykład fakt, aby kupowany produkt nadawał się do recyklingu jest ważny dla 74 proc. Polaków, 68 proc. mieszkańców Finlandii oraz 59 proc. Duńczyków i 58 proc. Norwegów. Aż 87 proc. Polaków podejmuje decyzje zakupowe uznając za ważne, czy dany produkt można łatwo naprawić albo wykorzystać ponownie. W Finlandii odsetek ten wyniósł 78 proc., Szwecji 74 proc., w Norwegii 76 proc., w Danii 67 proc.

Szeroka oferta produktów umożliwiająca prowadzenie zrównoważonego stylu życia jest najważniejsza dla mieszkańców Polski (80 proc. ankietowanych) oraz najmniej ważna dla Duńczyków (60 proc. ankietowanych).

– Wyniki przedstawione w międzynarodowym raporcie Circular Voice potwierdzają, że świadomość Polaków w obszarze zrównoważonego rozwoju jest na bardzo wysokim poziomie, w niektórych aspektach wyższym, niż w innych krajach, w których przeprowadzono badanie. Fakt ten napawa optymizmem, bo tylko dzięki wspólnemu działaniu konsumentów i biznesu, drogę do zrównoważonej przyszłości pokonamy szybciej – mówi Aleksandra Surdykowska ze Stena Recycling.

Aż 70 proc. ankietowanych w Polsce konsumentów zadeklarowało częściową lub całkowitą zmianę nawyków i dostosowanie konsumpcji tak, aby zmniejszyć wpływ na klimat. W Szwecji odsetek ten wyniósł 62 proc., w Danii 58 proc., w Finlandii 59 proc., a w Norwegii 56 proc.

Co ciekawe, wśród przeszkód w kupowaniu produktów wykonanych z odzyskanych surowców 20 proc. Polaków wskazało ich wysoki koszt. Tę samą barierę wskazało 23 proc. Finów, 22 proc. Duńczyków oraz po 27 proc. Norwegów i Szwedów. Na zbyt małą ofertę tego typu produktów narzekało 28 proc. Polaków, 27 proc. Finów, 26 proc. Norwegów oraz 23 proc. Szwedów i 22 proc. Duńczyków.

Istotne wnioski z badania

Pięć istotnych wniosków z badania konsumentów w pięciu krajach to:

  • Niemal 8 na 10 konsumentów uważa za ważne lub bardzo ważne, aby producenci wykorzystywali w swoich towarach odzyskane surowce.
  • 4 na 10 respondentów uważa, że należy zakazać produkcji i sprzedaży produktów nienadających się do recyklingu.
  • Prawie 8 na 10 konsumentów uważa za ważne lub bardzo ważne, aby produkt był wyraźnie oznaczony, że został wykonany z odzyskanego materiału.
  • 65 proc. konsumentów w wieku 18–65 lat, jest skłonnych całkowicie lub częściowo dostosować konsumpcję produktów, aby przyczynić się do zmniejszenia wpływu na klimat.
  • W ostatnim roku 39 proc. konsumentów odrzucało produkty lub marki, które ich zdaniem nie odpowiadały ich wartościom w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Trzy fakty o materiałach z recyklingu

Przykładem materiału, który bardzo dobrze nadaje się do recyklingu, jest aluminium, ponieważ jego produkcja jest bardzo energochłonna. Recykling pozwala zaoszczędzić 95 proc. energii w porównaniu z produkcją nowego aluminium z boksytu.

Recykling telefonu komórkowego pozwala zaoszczędzić tyle energii, że światło o mocy 9 W mogłoby świecić przez 206 dni.

Stena Recycling intensywnie inwestuje w recykling baterii. Celem jest umożliwienie recyklingu do 98 proc. baterii.

Dane do przygotowania raportu zostały zebrane za pomocą panelu internetowego. Grupą docelową byli konsumenci w wieku 18-65 lat i starsi w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii i Polsce. Wyniki są ważone zmiennymi demograficznymi wieku i płci dla każdego kraju, aby uzyskać wyniki reprezentatywne dla całego kraju. W badaniu wzięło udział 5 091 respondentów. Odpowiedzi zostały podzielone według rynków, z 1 024 respondentami w Szwecji, 1 017 w Norwegii, 1 013 w Danii, 1 013 w Polsce i 1 024 w Finlandii.

Czytaj więcej

Skomentuj