Strażnicy miejscy z Włocławka upominają za zaniedbania w zakresie utrzymywania zimowego w obrębie posiadanych nieruchomości. Jeden z właścicieli budynku dostał czterystuzłotowy mandat karny za nieusunięcie dużych sopli wiszących pod dachem.

Zwisające sople pod dachem to spore zagrożenie dla przechodniów, dlatego obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest ich systematyczne i niezwłoczne usuwanie. Za zaniedbania grozi mandat karny do 500 zł. lub grzywna w sądzie do 5 tysięcy. W ostatnim okresie dyżurny Straży Miejskiej we Włocławku odebrał prawie 60 skarg od mieszkańców.

Najczęściej mieszkańcy skarżyli się na nieodśnieżone chodniki. W ramach podjętych działań nałożono 10 mandatów karnych, skierowano 7 wniosków o ukaranie do sądu zaś 58 osób pouczono. W wielu przypadkach trwa ustalanie osób odpowiedzialnych za zaniedbania. Strażnicy miejscy kontrolują też stan utrzymania zimowego na terenach spółdzielczych i miejskich. Upominają również osoby odpowiedzialne za odśnieżanie dachów obiektów wielkopowierzchniowych.

Właściciele, użytkownicy oraz osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do oczyszczania chodników ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń.

Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane przy krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. Zabronione jest zgarnianie zanieczyszczeń, błota, śniegu i lodu z chodnika na jezdnię. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników materiałami szorstkimi np.: piaskiem, bez stosowania środków chemicznych. Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu. (NS)

źródło: SM we Włocławku

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj