Według ministra rolnictwa Marka Sawickiego, w 2050 roku połowa energii produkowanej w Polsce może pochodzić ze źródeł odnawialnych. Pomóc ma w tym niewykorzystany skutecznie do tej pory potencjał energetyczny rolnictwa.
Zdaniem Sawickiego biomasa rolnicza oraz inne sposoby wytwarzania energii z odnawialnych źródeł mogą zapewnić energię dla całej gminy czy powiatu. Podkreślił, że rozwój energii odnawialnej w Europie powinien opierać się o biomasę produkowaną na starym kontynencie, a nie importowaną z innych części świata.

Aby zrealizować ten ambitny cel, konieczne – według Sawickiego – jest zwiększenie funduszy na rozwój – zarówno na arenie krajowej, jak i na forum Unii Europejskiej. Energetyka odnawialna powinna stać się szansą dla rolników na dodatkowe dochody.
W celu rozwijania czystych technologii w rolnictwie, Ministerstwo powołało zespół ekspertów, któremu przewodniczy prof. Janusz Gołaszewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zdaniem profesora, kluczowe znaczenie dla rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich mają inwestycje w inteligentne sieci energetyczne – które umożliwią rozwijanie energetyki rozproszonej.

Źródło: www.gramwzielone.pl


 
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj