6 tys. drzew zostanie zasadzonych tej jesieni w Warszawie. Parki, skwery i arterie zazielenią się we wszystkich dzielnicach stolicy. Nasadzenia rozpoczęły się w połowie października i potrwają do końca listopada. Stołeczny magistrat chwali się, że od 2007 r. w mieście zasadzono w sumie 300 tys. drzew.

W zazielenianie stolicy warszawski Zarząd Zieleni zamierza włączyć również mieszkańców, którzy wspólnie z miejskimi ogrodnikami zasadzą ok. 600 drzew. Starannie wyselekcjonowane gatunki przystosowane są do trudnych warunków miejskich. Przy pniach zamontowane zostaną nawadniające worki.

W lipcu tego roku przybyło ponad 200 nowych, przyulicznych sadzonek. Od 2007 r. do pierwszej połowy 2018 r. przy warszawskich ulicach, w miejskich lasach, parkach, skwerach i nad Wisłą posadzono w sumie ponad 300 tys. drzew.

– Mieszkańcy wskazują nam, gdzie chcą, abyśmy zasadzili kolejne drzewo. Służą im do tego aplikacje „Milion drzew” i „Warszawa 19115”. Od wiosny zeszłego roku dostaliśmy już ponad 10,5 tys. zgłoszeń, które przeglądamy i wpisujemy do projektów nowych nasadzeń. Wiemy, jak ważne dla mieszkańców są tereny zieleni. To dzięki drzewom i krzewom mamy czystsze powietrze i ochronę przed wiatrem. Bujna przyroda sprawia, że stolica jest piękna i przyjazna środowisku – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Dobór gatunków roślin sadzonych w stolicy prowadzony jest według „Standardów kształtowania zieleni w Warszawie”, które stanowią załącznik do „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.”. Dzięki spójnej koncepcji zazieleniania miasta, warszawscy ogrodnicy mogą w łatwy sposób pielęgnować rośliny i projektować kolejne tereny zieleni.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj