Dzięki funduszom europejskim dostęp do szybkiego Internetu uzyska ponad 121 tys. gospodarstw domowych oraz 615 szkół.

Ministerstwo szacuje, że program zostanie zrealizowany do 2021 r. Koszt budowy infrastruktury w województwie to ponad 340 mln zł, z czego 201 mln zł to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem jest zapewnienie dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s dla co najmniej 726 tys. gospodarstw domowych i min. 100 Mb/s dla szkół.

– Pierwszy raz w historii funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie infrastruktury telekomunikacyjnej, zorganizowano wsparcie finansowe o takiej skali i obejmujące obszar całej Polski – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Na inwestycjach tych skorzystają przede wszystkim tereny, które były pod tym względem szczególnie zaniedbane – ok. 70 proc. gospodarstw domowych objętych dotychczasowymi projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego Internetu.

W ramach projektów przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają za zadanie wybudowanie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu o wysokich przepustowościach na obszarach wykluczonych i trudnodostępnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj