1 / 3

Tegoroczna edycja inicjatywy lokalnej w Katowicach była rekordowa pod względem zgłoszonych pomysłów i ich pozytywnej weryfikacji. Aż 77 inicjatyw mieszkańców o wartości 1 mln zł ma szansę zostać zrealizowanych w tym roku.

Spośród 126 pomysłów o wartości ponad 3,6 mln zł, które pojawiły się w szóstej już edycji inicjatywy lokalnej w Katowicach wybrano te, które spełniały warunki formalne i najlepiej wpisywały się w miejską strategię oraz realizowane już programy.

– Cieszy mnie zwiększające się zaangażowanie katowiczan. Już ponad 200 inicjatyw uzyskało wsparcie, dzięki czemu mieszkańcy wiedzą, że warto zgłaszać swoje pomysły – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dzięki inicjatywie wspólnie pracujemy nad ulepszeniem i upiększeniem przestrzeni miasta, silniejszym zintegrowaniem mieszkańców, czy też wsparciem lokalnych grup sąsiedzkich i aktywistów.

Inicjatywa lokalna pozwala mieszkańcom podjąć wspólne działania. Dzięki zaangażowaniu, mogą oni pozyskać pieniądze na realizację swoich pomysłów związanych z poprawą przestrzeni miejskiej, np. modernizację podwórka czy organizację wydarzenia integracyjnego – festynu, przedstawienia kulturalnego, imprezy sportowej czy ekologicznej.

Wśród pomysłów, które już zrealizowano, wymienić warto remont podwórka w rejonie ul. Jordana, Skłodowskiej oraz Poniatowskiego o wartości 60 tys. zł, czy kosztujący 11 tys. zł projekt „Katowice w Wikipedii”, dzięki któremu młodzież mogła podszkolić swoje umiejętności dotyczące redagowania tekstów i fotografii. Projekt ten cieszył się ogromną popularnością i w 2018 r. będzie kontynuowany. Pojawiło się także kilka pomysłów, które zmienią miejską przestrzeń.

– Mieszkańców Koszutki ucieszy zapowiadana rewitalizacja przestrzeni w rejonie budynku 64 przy Al. Korfantego. W planie jest uzupełnienie terenu o elementy małej architektury, postawienie zielonej ściany oraz ozdobienie ściany budynku muralem – zapowiada Ewa Lipka, rzecznik urzędu miasta. – O przestrzeń zadbać będzie mógł także ekopatrol nad stawem Morawa. Zgłoszona inicjatywa obejmuje zakup wszędołazu, który polepszy sytuację ekologiczną.

Jednak zdecydowana większość proponowanych inicjatyw dotyczy sfery miękkiej, ukierunkowanej na integrowanie lokalnego środowiska.

– Ważnym elementem inicjatyw lokalnych jest praca społeczna mieszkańców. To dzięki własnemu zaangażowaniu mogą oni pozyskać wsparcie na działania podejmowane na rzecz integracji i budowania lokalnych więzi –powiedziała Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej

Skomentuj