Rozpoczęła się piąta edycja organizowanej przez polski oddział Greenpeace akcji Adoptuj Pszczołę. Za zebrane pieniądze powstaną „hotele” dla owadów i ogrody społeczne, prowadzone będą badania naukowe, podjęta zostanie próba stworzenia Narodowej Strategii Owadów Zapylających.

“Adoptuj pszczołę” to prowadzona od pięciu lat akcja społeczna Greenpeace, dzięki której tysiące osób z całej Polski angażują się w pomaganie owadom, a Polska staje się krajem coraz bardziej przyjaznym zapylaczom. Dzięki wirtualnym „adopcjom” na stronie adoptujpszczole.pl każdy ma szansę pomóc pszczołom miodnym i dziko żyjącym.

Dotychczas dzięki akcji udało się postawić w 16 miastach Polski sto “hoteli” dla owadów zapylających, stworzyć w Warszawie ogród społecznościowy dla pszczół i ludzi, odbudować pszczelą populację w Przyczynie Dolnej, w której jednej nocy zginęło kilka milionów pszczół, uruchomić Wielki Spis Zapylaczy, a także przekazać szkołom w całym kraju scenariusze lekcji o tym, jak ważne są dla nas owady zapylające.

Tegoroczna, piąta edycja “Adoptuj pszczołę” kontynuuje działania, które mają sprawić, że Polska będzie krajem prawdziwie przyjaznym pszczołom, w tym m.in. wzmacniać rozwoju rolnictwa wolnego od niebezpiecznych dla owadów toksycznych pestycydów, tworzenie kwietnych łąk w miastach, kontynuacja badań naukowych nad owadami zapylającymi oraz monitoring ich aktywności. “Adoptuj pszczołę” to największy projekt crowdfundingowy w Polsce pod względem liczby uczestników.

Kluczowym rezultatem akcji ma być powstanie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających. To dokument, który będzie spójną wizją długofalowych celów i działań na rzecz owadów w ujęciu wielosektorowym. Stworzony w ten sposób kompleksowy system ochrony może stać się modelowym przykładem dla całej Unii Europejskiej oraz punktem odniesienia dla instytucji i obywateli.

Dokument powstanie we współpracy organizacji pozarządowych, instytucji, świata nauki, pszczelarzy, a także mieszkańców, którzy będą mogli wziąć udział w specjalnych debatach. Podobne strategie są już realizowane m.in. w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Prowadzone będą konsultacje merytoryczne i prawne dotychczasowych przepisów i regulacji, analizy podobnych dokumentów wprowadzonych w UE oraz badań naukowych nad pszczołami w Polsce i na świecie.

Z kolei Wielki Spis Zapylaczy to projekty badawcze nad pszczołami w Polsce, wykorzystujące m.in. nowatorski model nauki obywatelskiej. Dotychczas w Polsce bardzo brakowało badań nad pszczołami, w szczególności tymi dziko żyjącymi. Spis to zmienia. Jego częścią jest Społeczny Monitoring Pszczół prowadzony w modelu nauki obywatelskiej – w badaniu wzięło dotychczas udział ponad 4000 osób z całej Polski.

Adoptowanie pszczoły polega na przekazaniu Greenpeace określonej kwoty. Adopcja może być jednorazowa lub regularna. Osoby, które adoptują co najmniej 25 pszczół lub zdecydują się na adopcję regularną to Pszczeli Bohaterowie – po zakończenie akcji otrzymają imienny certyfikat potwierdzający ten fakt. Dodatkowo, osoby, które zdecydują się na adopcję regularną, a ich adopcja odnowi się, otrzymają Pakiet Pszczelego Bohatera.

Pszczoły można adoptować do 14 listopada.

Czytaj więcej

Skomentuj