1 / 2

Które wielkopolskie przedsiębiorstwo najlepiej zarządza gospodarką komunalną? Które najlepiej organizuje działania edukacyjne? Liderzy recyklingu z regionu zostali wybrani w Konkursie o Puchar Recyklingu „Aktywni w Wielkopolsce”.

Podczas obrad kapituły konkursu wyłoniono zwycięzców w kategoriach: Gmina Recyklingu, Edukacja Recyklingu i Lider Recyklingu. Laureatów poznamy dopiero 16 października podczas uroczystej gali kongresu Envicon Environment.

Partnerem w Konkursie o Puchar Recyklingu „Aktywni w Wielkopolsce” jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a organizatorem firma Abrys z Poznania.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

W ubiegłorocznej, pierwszej edycji Konkursu o Puchar Recyklingu „Aktywni w Wielkopolsce” statuetki przyznano: Zespołowi Szkół w Wielowsi, Związkowi Gmin Krajny (Złotów), Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Ceków) i Zakładowi Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO w Ostrowie Wielkopolskim, a wyróżniono Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

Konkurs o Puchar Recyklingu to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w kompleksowy sposób ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w zakresie recyklingu.

Nagrodzone zostają podmioty za najbardziej efektywny system selektywnej zbiórki odpadów, promocję nowych rozwiązań w zakresie odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu odpadów oraz oceniana jest edukacja ekologiczna wśród uczestników z województwa wielkopolskiego.

Konkurs o Puchar Recyklingu organizowany jest w trzech kategoriach:

  • Gmina Recyklingu – w której zgłaszać się mogą uczestnicy z podziałem na: gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie, gminy miejskie, związki i porozumienia międzygminne;
  • Edukacja Recyklingu – w której zgłaszać się mogą uczestnicy z podziałem na: placówki oświatowe, centra edukacji ekologicznej, organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe, gminy, przedsiębiorstwa i pozostałe;
  • Lider Recyklingu – w której zgłaszać się mogą uczestnicy z podziałem na: przedsiębiorstwa realizujące odbiór odpadów komunalnych oraz te, które bezpośrednio wygrały przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych, w tym także o statusie zastępcze.

Więcej informacji www.pucharrecyklingu.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj