Do rąk mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki trafiła specjalna ulotka wydana przez wydział inwestycji i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego, informująca o zmianach, jakie czekają gospodarstwa domowe w związku z nowymi zapisami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

To pierwszy krok urzędu, który zaczyna przygotowywać się do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Najistotniejsza zmiana, to przejęcie przez gminę odpowiedzialności za odpady i ustalenie nowych stawek opłat dla mieszkańców. Nic dziwnego, że w urzędzie już rozpoczęto przygotowania.

– Zmiany w ustawie zaczną obowiązywać od 30 czerwca 2013 i niby mamy jeszcze dużo czasu, a jednak niewiele – mówi Dominika Szutenbach z wydziału inwestycji i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego. – Mieszkańcy muszą być przygotowani na zmiany, żeby potem nie było zaskoczenia.

 W urzędzie tworzona jest już baza danych mieszkańców gminy, a do lokalnych przedsiębiorstw trafi pismo, w którym będą musieli określić faktyczną ilość odpadów, jakie produkują w ciągu roku. W tej chwili szacuje się, że mieszkańcy gminy Aleksandrów wyrzucają około 7 tysięcy ton odpadów rocznie, ale ilość ta musi zostać zweryfikowana. Posłuży temu specjalna ankieta, którą opracowuje wydział inwestycji i ochrony środowiska. Będą w niej m.in. pytania o ilość pojemników na śmieci, częstotliwość ich opróżniania, pytania o umowę z odbiorcą odpadów i opinię na temat selektywnej zbiórki odpadów.

– Na tej podstawie będziemy mogli ustalić stawkę opłat za odbiór śmieci, którą ma określać teraz gmina – mówi Dominka Szutenbach. – Gmina będzie również musiała wyłonić w przetargu firmę, która zajmie się wywozem śmieci. Zmiana ustawy nakłada na nas również obowiązek zorganizowania punktów selektywnej zbiórki odpadów.

źródło: aleksandrowlodzki.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj