Amerykański Senat, głosami republikanów, odrzucił projekt ustawy, która zobowiązywałaby Stany Zjednoczone do redukcji emisji gazów cieplarnianych – o 71 proc. do 2050 roku.

Przeciwnicy ustawy twierdzili, że konieczność redukowania emisji dwutlenku węgla – głównego gazu cieplarnianego – przez elektrownie, rafinerie i fabryki oznaczałaby dla gospodarki amerykańskiej utratę miejsc pracy oraz powodowałaby wzrost cen paliw.

Krytykowano również przewidziany w projekcie ustawy handel prawami do emisji CO2, obawiając się, iż prowadziłby do wielkich zmian strukturalnych w gospodarce.

Prezydent George W. Bush zapowiadał, że gdyby ta ustawa została uchwalona, zawetowałby ją w trosce o gospodarkę amerykańską.

źródło: Rzeczpospolita

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj