„Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP24 – Katowice – polski punkt widzenia” z udziałem Prezydenta Andrzej Duda odbyła się w czwartek 29 listopada.

– Negocjacje, które będą się toczyły w czasie katowickiego szczytu, będą negocjacjami bardzo trudnymi. Wierzę, że przedstawiciele wszystkich państw podejdą do negocjacji odpowiedzialnie i katowicki szczyt zakończy się sukcesem – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Podstawowym celem spotkania jest doprowadzenie do przyjęcia pakietu decyzji wdrażających w pełni wszystkie postanowienia Porozumienia paryskiego z 2015 r.

– Cele są dwa. Po pierwsze, doprowadzić do przyjęcia pakietu decyzji, które będą oznaczały wdrożenie Porozumienia paryskiego z 2015 r. Po drugie, chcemy to zrealizować na zasadzie „dialogu Talanoa”, co również jest kwestią bardzo istotną – stwierdził Andrzej Duda.

Polska gospodarzem COP24

Polska trzeci raz będzie gospodarzem Szczytu klimatycznego COP24, który odbędzie się 2-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. Osiągnięcie globalnego konsensusu w gronie 197 stron o często rozbieżnych interesach, w ramach procesu, który śledzą i na który usiłują wpłynąć różne grupy interesów, jest dużym wyzwaniem.

Od COP24 w Katowicach zależy, czy Porozumienie paryskie faktycznie zacznie działać do 2020 r. zgodnie z przyjętym planem. Zostało ono ratyfikowane przez 175 stron. Jego zadaniem jest przyspieszenie globalnych działań na rzecz ochrony klimatu. W przeciwieństwie do protokołu z Kioto, nie określa, o ile procent i kiedy należy zmniejszyć emisje. Wyznacza natomiast granicę wzrostu globalnej temperatury do wartości poniżej 2°C ponad poziom przedindustrialny. Jeżeli wzrośnie ona powyżej tego poziomu, znacznie zwiększy się ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych. Zmiany te mogą zagrozić rozwojowi gospodarczemu lub go zahamować, a także spowodować negatywne skutki społeczne, straty finansowe i środowiskowe, które będą niemożliwe do naprawienia.

Drugim elementem konferencji COP24 jest podsumowanie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu podjętych w ramach inicjatywy obecnej prezydencji Fidżi, tzw. Dialogu Talanoa. Termin ten pochodzi z języka fidżyjskiego i oznacza otwartą, dobrą współpracę w grupie lokalnej. Jego celem jest przegląd wszystkich dotychczasowych przedsięwzięć na rzecz ochrony klimatu (np. celów związanych z redukcją emisji, innowacyjnych polityk i rozwiązań), ocena ich wyników oraz zachęcenie państw i podmiotów pozarządowych do podjęcia bardziej ambitnych inicjatyw, zarówno przed, jak i po roku 2020.

Możemy chodzić z „podniesioną głową”

Prezydent ocenił, że Polska może chodzić z „podniesioną głową”, jeśli chodzi o realizację polityki klimatycznej. – My właściwie idealnie wpisujemy się w realizację modelu zrównoważonego rozwoju. Polska gospodarka cały czas się rozwija, nasze PKB wzrasta, a jednocześnie cały czas ograniczamy emisję. To jest w jakimś sensie model idealny i do tego dążymy także poprzez postanowienia kolejnych konferencji klimatycznych, poprzez ich wdrażanie – mówił.

Zdaniem Andrzeja Dudy, każde państwo powinno się rozwijać w sposób suwerenny, to znaczy stosować takie ograniczenia emisji, metody pochłaniania CO2, jakie są dogodne dla jego rozwoju gospodarczego i dla jego warunków, przy równoczesnej realizacji zasady, by emisja równała się z pochłanianiem.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj