Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Anna Moskwa o nakładach na ITPO i biogazownie komunalne

Anna Moskwa o nakładach na ITPO i biogazownie komunalne
Bartłomiej Leśniewski
16.02.2023, o godz. 8:47
czas czytania: około 4 minut
0

Wyliczając kwotę potrzebną na sfinansowanie bieżących wydatków potrzebnych na rozwój ITPO i biogazowni komunalnych opierano się na wyliczeniach z Instytut Ochrony Środowiska, zasięgano też opinii zainteresowanych – wynika z odpowiedzi Anny Moskwa, ministra klimatu i środowiska na pytania parlamentarzystów Polski 2050.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

ad1B KUBOTA [17.05-16.06.24]

Minister zastrzega przy tym, że nie ma odrębnego dokumentu stanowiącego analizę określającą optymalną wysokość środków przeznaczonych na te cele.

Pytania Polski 2050

W swojej interpelacji (nr 37990) posłowie Joanna Mucha, Hanna Gill-Piątek, Paulina Hennig-Kloska, Michał Gramatyka, Mirosław Suchoń, Tomasz Zimoch i Paweł Zalewski z Koła Parlamentarnego Polska 2050 pytali między innymi o sposób wyliczenia kwot, które zdaniem autorów programów wsparcia budowy ITPO i biogazowni komunalnych – będą potrzebne na wparcie tych instalacji.

Na program rozbudowy ITPO Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował na ten pulę 3 mld zł., na program rozwoju biogazowni komunalnych o połowę mniej.

Oto pytania jakie pojawiły się w interpelacji:

Pytanie 2 interpelacji nr 37990: Czy MKiŚ dysponuje analizą, na podstawie której Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie „Racjonalna gospodarka odpadami” największą pulę środków przeznaczył na inwestycje w termiczne przekształcanie odpadów? Jeżeli tak, proszę o udostępnienie tej analizy.

Pytanie 3 interpelacji nr 37990: Czy w opinii MKiŚ potrzeby inwestycyjne dla instalacji recyklingu materiałowego i biologicznego (w tym kompostowni i instalacji do fermentacji metanowej) wymagają tak istotnie mniejszych nakładów? Jakie analizy stoją za przyjętymi poziomami dofinansowań w ramach programu z pytania nr 2. Proszę o udostępnienie tych analiz.

Odpowiedzi Anny Moskwy

– Według wiedzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie istnieje odrębny dokument stanowiący analizę określającą optymalną wysokość środków przeznaczonych na inwestycje w zakresie termicznego przekształcania odpadów – odpowiada Anna Moskwa.

Zastrzega jednak, że zapotrzebowanie inwestycyjne w różnych perspektywach zostało najpełniej przedstawione w opracowanym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dokumencie pn. Ocena luki inwestycyjnej (potrzeb inwestycyjnych) w kraju w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami w związku z nową unijną perspektywą finansową 2021-2027 oraz informacje o źródłach dochodów dostępnych w celu pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury do zagospodarowania odpadów są przedstawione w załączniku do niniejszego planu, który zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. został wprowadzony jako załącznik do Krajowego planu gospodarki odpadami 2022.

Ponadto przeznaczenie większej puli środków na część 3) programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami – Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne jest również pochodną źródła finansowania, gdzie projekty związane z gospodarowaniem odpadami inne niż ujęte w części 3) programu są finansowane ze środków w ramach zobowiązania wieloletniego, o którym mowa w art. 401 c ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dostępność środków i zdanie inwestorów

Minister klimatu i środowiska dodaje, że poziom dofinansowania uwarunkowany jest także dostępnością środków, regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej oraz doświadczeniem NFOŚiGW w finansowaniu tego typu przedsięwzięć zarówno ze środków krajowych jak i Unii Europejskiej. 2 Art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach(Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)

– Odnosząc się do szacowanych potrzeb inwestycyjnych dla instalacji recyklingu materiałowego i biologicznego (w tym kompostowni i instalacji do fermentacji), informuję, iż sporządzona przez Instytut Ochrony Środowiska Ocena luki inwestycyjne wskazuje również na niewystarczające moce przerobowe w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów – odpowiada Anna Moskwa.

Dodaje, że ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie potwierdzi realne zapotrzebowanie oraz gotowość inwestorów do wybudowania brakującej infrastruktury do przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów w wyniku fermentacji metanowej i kompostowania.

Uzupełnienie systemu

Anna Moskwa zwraca uwagę, że gospodarka odpadami powinna być oparta na realizacji hierarchii sposobów postępowania z odpadami określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach , zgodnie z którą w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów.

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec należy odpowiednio zagospodarować, w szczególności przez przygotowanie do ponownego użycia lub recykling. – Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że priorytetem na najbliższe lata powinien być dalszy rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz infrastruktury zapewniającej ich recykling, a spalarnie lub współspalarnie odpadów powinny być traktowane jako uzupełnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi – konkluduje Anna Moskwa.


Biogaz z odpadów komunalnych i osadów ściekowych do wytwarzania energii. Można składa wnioski. W puli 1,5 mld zł


7 pytań o MBP. Interpelacja poselska do MKiŚ dot. rozporządzenia


 

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 NIEBEZPIECZNE [31.05-17.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Odpady
css.php
Copyright © 2024