Przedstawiciele administracji rządowej i eksperci dyskutują o problemach zrównoważonej energetyki w ramach debaty Areopag Energetyki Odnawialnej 2018.

Celem spotkania jest wypracowanie ram dla konstruktywnego dialogu o charakterze eksperckim, zorientowanego na pozyskiwanie koncepcji i rozwiązań przydatnych we wdrażaniu założeń dla zrównoważonej energetyki.

W wydarzeniu udział biorą przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za kreowanie ram prawnych polskiego rynku odnawialnych źródeł energii.

Podczas wydarzenia omówione zostaną najbardziej aktualne wyzwania i problemy przed jakimi obecnie stoi branża. Poddane dyskusji zostaną także nowe trendy, potencjalnie wyznaczające kierunki jej rozwoju.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj