Na temat obowiązkowych audytów recyklera w branży przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z Krzysztofem Harasimiukiem, zastępcą dyrektora Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT, rozmawia Magdalena Bielak.

Jakie są doświadczenia Państwa organizacji w realizacji audytów branży przetwarzania ZSEE?

Przed pojawieniem się nowych regulacji szacowano, że nawet ok. 40 proc. zaświadczeń o dokonanej zbiórce i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce było fikcyjnych!

Kwity wydawane były na sprzęt, który zamiast do profesjonalnego recyklingu, trafiał np. na złomowisko. Odpowiedzią na te nieprawidłowości była ustawa o ZSEE ustanawiająca, że od 2017 r. zakłady przetwarzania i organizacje odzysku podlegają corocznemu niezależnemu audytowi.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Nasze doświadczenia z realizacji audytów pokazują, że zmierzamy w dobrym kierunku. Jednak aby nastąpiła realna poprawa, audyty muszą dostarczać narzędzi do skutecznego rozpoznania i raportowania nieprawidłowości. Niezbędna jest również wymiana wszelkich doświadczeń gromadzonych w ramach realizacji audytów. Dlatego powstał kodeks dobrych praktyk.

Więcej na temat audytów recyklera podczas konferencji ZSEE Abrys:

ZSEE 750 x 300

Czym jest kodeks dobrych praktyk?

W dużym skrócie kodeks to rekomendacje do prowadzenia i dokumentowania audytu ZSEE. Jest narzędziem uzupełniającym przepisy prawne oraz dokumenty akredytacyjne o praktyczne wytyczne dotyczące wykonania audytu, zapewniające wysoki standard oraz jednolite podejście przez wszystkich uprawnionych, akredytowanych weryfikatorów EMAS.

Pomysł na ten ogromnie użyteczny dokument powstał podczas spotkania Polskiego Forum ISO 14000 dla przedstawicieli akredytowanych weryfikatorów EMAS, wśród których jest także nasza jednostka. Wspólnym wysiłkiem opracowaliśmy dokument systematyzujący rozwiązania, będące odpowiedzią na zgłaszane przez członków problemy w realizacji rocznych audytów zewnętrznych.

Kodeks przekazaliśmy także Ministerstwu Środowiska, Polskiemu Centrum Akredytacji i samym weryfikatorom, aby popularyzować dobre praktyki przy realizacji audytów. Chcemy, aby służył możliwie jak najszerszemu gronu podmiotów.

Kto jest uprawniony do przeprowadzenia audytu?

Według nowych regulacji audyty mogą być przeprowadzone jedynie jest jednostki certyfikacyjne z akredytacją EMAS. Oczywiście organizacje odzysku oraz zakłady przetwarzania ZSEE mają prawo do samodzielnego wyboru audytora i jednocześnie ponoszą koszty przeprowadzenia audytu.

Pełna lista weryfikatorów środowiskowych EMAS dostępna jest na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji. Nasza organizacja również znajduje się na tej liście. Niewątpliwie warto wziąć audytora doświadczonego, który aktywnie korzysta z kodeksu dobrych praktyk.

A jak zakład może przygotować się do audytu?

Kontrola obejmuje obszerną dokumentację dotyczącą m.in. zgodności masy przyjętego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych po ich demontażu, a także dokumentację finansową m.in. potwierdzającą zakup elektroodpadów, a także przekazanie mas do recyklingu i innych procesów odzysku.

To obszerny temat, który przedstawię podczas zbliżającej się konferencji „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”, która odbędzie w połowie maja w Warszawie. Serdecznie zapraszam do udziału. Będę do dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie Państwa wątpliwości.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj