Jeśli rządowy projekt nowelizacji ustawy o OZE wejdzie w życie jeszcze w lipcu, a jest na to spora szansa, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wziąć udział w aukcji, która odbędzie się w listopadzie lub grudniu b.r. Nowelizacja dopuści do niej o wiele więcej zainteresowanych stron niż do tej pory.

Nowelizowana ustawa o OZE ma określić maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez odnawialne źródła energii, która będzie przedmiotem aukcji. W projekcie założono maksymalną ilość energii oferowanej do sprzedaży na poziomie ponad 145,7 TWh, maksymalną wartość sprzedaży na około 45,6 mld zł, a maksymalną pomoc publiczną (na inwestycje) na ponad 13,8 mld zł. Rząd szacuje, że po aukcji łączna moc OZE wzrośnie w Polsce o 3414 MW.

Aukcje najwcześniej w listopadzie

– Gdyby nowelizacja ustawy o OZE weszła w życie w lipcu, to w optymistycznym scenariuszu przeprowadzenie aukcji OZE możliwe byłoby w listopadzie, niemniej termin grudniowy oceniam jako bardziej prawdopodobny. Kluczowe dla terminu przeprowadzenia tegorocznych aukcji OZE, poza samym momentem wejścia w życie nowelizacji ustawy o OZE, jest przygotowanie platformy aukcyjnej IPA – poinformowała na łamach “Gazety Prawnej” Katarzyna Szwed-Lipińska, dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych w Urzędzie Regulacji Energetyki.

W drugim półroczu 2019 URE będzie musiał ogłosić i przeprowadzić przetarg na dostosowanie i utrzymanie Internetowej Platformy Aukcyjnej, dostosować ją do wymagań znowelizowanej ustawy o OZE, przeprowadzić prekwalifikacje i odpowiednio rozplanować harmonogram aukcji, a następnie ogłosić, przeprowadzić i rozstrzygnąć aukcję.

Zyskają mali i średni?

Według rządu nowelizacja ustawy o OZE ma sprzyjać głównie sektorowi MSP. Wytwórcy z tej grupy wystartują w aukcji w koszyku instalacji o mocy do 1 MW (fotowoltaika, elektrownie wodne, biogazownie i małe wiatraki). Ministerstwo Energii zakłada, że na aukcji pozyskane będzie od nich 15 TWh energii o wartości prawie 6,5 mld zł, a szacowana wartość pomocy publicznej wyniesie blisko 3,2 mld zł.

Ministerstwo Energii zaproponowało rezygnację z pewnych wymogów, aby umożliwić udział w aukcji jak największej liczbie mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Nie będzie konieczności posiadania pozwoleń na budowę i przygotowywania projektów budowlanych dla mikroinstalacji solarnych o mocy do 6,5 kW.

Również, w przyjętym już przez rząd, projekcie nowelizacji prawa budowlanego usunięty został zapis dotyczący obowiązku sporządzania i uzgadniania projektu budowlanego dla mikroinstalacji fotowoltaicznych i biogazu rolniczego. URE ma nie wymagać też przy dopuszczaniu do aukcji prawomocnych decyzji środowiskowych i decyzji o lokalizacji instalacji.

Czytaj więcej

Skomentuj