W badaniu przeprowadzonym na zlecenie fundacji ProKarton aż 40 proc. Polaków przyznaje się do tego, że nie segreguje odpadów – ani w domu, ani poza nim. Wiedza na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów pozostaje na niezmienionym poziomie. Zwiększa się natomiast świadomość tego, gdzie powinno się wyrzucać kartony po mleku i sokach.

Badanie przeprowadziło Kantar TNS na zlecenie fundacji ProKarton zrzeszającej producentów opakowań wielomateriałowych do mleka i soków. Świadomość na temat segregacji kartonów po napojach rośnie, jednak wiedza na temat pozostałych zasad selektywnej zbiórki już nie – wynika z badań.

Gdzie wyrzucać kartony po mleku i sokach? Wie to coraz więcej Polaków

Z badań fundacji ProKarton prowadzonych na przestrzeni ostatnich trzech lat wynika, że wiedza Polaków na temat segregacji wszystkich odpadów opakowaniowych utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie. Opakowania po różnych produktach segreguje sześciu na dziesięciu Polaków (60 proc.).

Rośnie natomiast wiedza na temat odpowiedniej segregacji kartonów po napojach. Respondenci zapytani o to, do jakiego pojemnika wrzucają zużyte kartony po mleku i sokach w pierwszej kolejności wymienili pojemniki w kolorze żółtym (30 proc.), co oznacza prawie dwukrotny wzrost użycia odpowiedniego (żółtego) pojemnika/worka przeznaczonego do segregacji odpadów wielomateriałowych (w ubiegłym roku korzystanie z żółtego pojemnika deklarowało 17 proc. ankietowanych).

Wśród badanych aż 36 proc. osób przyznaje, że nie zwraca uwagi do jakiego pojemnika wrzuca zużyte kartony po mleku lub sokach, co stanowi mniejszy odsetek w porównaniu do ubiegłego roku (45 proc. ankietowanych).

– W społeczeństwie rośnie świadomość dotycząca zasad selektywnej zbiórki w zakresie frakcji odpadów wielomateriałowych, niestety wciąż wysoki pozostaje odsetek osób wrzucających, np. kartoniki  po mleku i sokach do pojemnika niebieskiego (papier), bądź zupełnie nie zwracających uwagi na to do jakiego pojemnika wyrzucają tego typu odpady – komentuje Jan Jasiński, prezes fundacji ProKarton.

Segregacja odpadów – kto wie najwięcej?

Poziom wiedzy na temat segregacji odpadów jest najwyższy w województwach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. W przeciwieństwie do osób starszych, młodzi ludzie w wieku od 15 do 29 lat nie przywiązują wagi do segregacji odpadów opakowaniowych w polskich domach (40 proc. ankietowanych).

Prawie połowa Polaków uważa, że ich wiedza na temat segregacji odpadów opakowaniowych w ciągu ostatnich 3 lat nie uległa zmianie (48 proc.). Brak różnic w poziomie wiedzy na temat segregacji odpadów dostrzegają przede wszystkim osoby starsze oraz te z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym.

Zmianę na temat swojej wiedzy o segregacji odnotowują przede wszystkim osoby młode z wykształceniem wyższym, mieszkające w małych miastach (38 proc.). Niestety aż 13 proc. badanych przyznaje, że dostrzega spadek poziomu swojej wiedzy nt. segregacji odpadów.

Przede wszystkim – jasna informacja o zasadach zbiórki

Polacy w odpowiedzi na pytanie, co zachęciłoby ich do segregowania zużytych kartonów po mleku i sokach w pierwszej kolejności wymienili jasną informację do jakiego pojemnika powinny trafiać poszczególne odpady oraz prowadzenie lepszych działań informacyjno- edukacyjnych co do segregacji odpadów (36 proc.).

W dalszej kolejności Polacy wskazywali lepszą dostępność pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscu zamieszkania (18 proc.), pewność, że proces selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych jest przeprowadzony rzetelnie (17 proc.). Na ostatnim miejscu znalazły się społeczne akcje zbierania kartonów, np. sprzątanie najbliższej okolicy (8 proc.).

23 proc. badanych twierdzi, że żadne dodatkowe działania nie zachęciłyby ich do wprowadzenia w życie zasad selektywnej zbiórki.

Zobacz infografikę na temat segregacji odpadów wielomateriałowych:

Segregacja odpadów wielomateriałowych i kartonów po napojach 2018 - infografika

Czytaj więcej

Skomentuj