Co trzecia firma usuwająca azbest z budynków nie oznakowała strefy zagrożenia, a co piąta niewłaściwie postępowała z odpadami azbestowymi – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”.

"DGP" dotarł do danych Państwowej Inspekcji Pracy, z których wynika, że jedynie 19 z ponad 200 kontrolowanych firm faktycznie specjalizowało się w usuwaniu rakotwórczego materiału. Dla pozostałych była to jedynie działalność dorywcza, którą zajęły się z braku zleceń na prace budowlano-rozbiórkowe, handlowe lub usługowe.

Do końca 2006 r. zarządy województw miały opracować plany rzeczywistego rozmieszczenia na podległym im terenie wyrobów zawierających azbest, a zarządy powiatów – zgromadzić pełne dane o ich ilości i rozmieszczeniu. Z obowiązku tego wywiązało się jednak tylko 41 proc. z nich. W dodatku większość dokumentacji jest szacunkowa i nierzetelna.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj