Jak donosi portal e-petrol.pl na stacje paliwowe wkrótce trafi olej napędowy B7 z 7-procentową domieszką biokomponentów. Pozwoli na to znowelizowana ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 10 sierpnia tego roku.

Nowelizacja zakłada zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wprowadzając m.in. mechanizm redukcji Narodowego Celu Wskaźnikowego, który określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w całkowitej ilości paliw zużywanych w transporcie. Nakłada ona też na właścicieli stacji obowiązek umieszczenia w widoczny sposób, w ogólnodostępnym miejscu informacji o zawartości biokomponentów w sprzedawanych paliwach.

Nowe prawo regulujące jakość paliw zmienia ustawową definicję oleju napędowego, zwiększając dopuszczalny udział estrów metylowych kwasów tłuszczowych w oleju napędowym z 5 do 7 proc. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2012 roku.

Źródło: www.e-petrol.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj