Najnowsze badania naukowców z University College London (UCL) wskazują, że dzieci mieszkające w otoczeniu pełnym zieleni cechują się lepszą przestrzenną pamięcią operacyjną, niż ich rówieśnicy mający na co dzień mniejszy kontakt z przyrodą. To z kolei wpływa na szkolne osiągnięcia.

Wyniki badań opublikowane w „British Journal of Educational Psychology” wskazują, że dzieci mieszkające w dzielnicach charakteryzujących się większym odsetkiem terenów zieleni, np. skwerów, parków, zielonych placów zabaw, mają lepszą przestrzenną pamięć operacyjną niż dzieci mieszkające w mniej zielonych okolicach. Poprzednie badania sugerowały, że przestrzenna pamięć operacyjna jest ściśle związana z późniejszymi osiągnięciami w szkole.

– Rezultaty naszego badania wskazują na pozytywną rolę zieleni w funkcjonowaniu poznawczym. Przestrzenna pamięć operacyjna jest ważną umiejętnością poznawczą, która silnie koreluje z osiągnięciami szkolnymi u dzieci, zwłaszcza w dziedzinie matematyki – powiedziała dr Eirini Flouri z UCL.

Naukowcy z University College London zbadali przestrzenną pamięć operacyjną, czyli zdolność umożliwiającą rejestrowanie informacji z otoczenia i nabywanie orientacji w terenie u ponad 4,5 tys. 11-letnich dzieci wychowujących się w mieście. Uzyskane dane porównali z informacjami na temat stopnia zazielenienia okolicznych obszarów.

– Jeśli związek pomiędzy zielonym sąsiedztwem a przestrzenną pamięcią operacyjną u dzieci ma charakter przyczynowo-skutkowy, wyniki naszego badania będą mogły zostać wykorzystane do podejmowania decyzji w obrębie edukacji i planowania przestrzeni miejskiej – dodała dr Flouri.

Pełne wyniki badań znaleźć można tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj