Przedstawiciele ministerstwa gospodarki, nauki i szkolnictwa wyższego, środowiska i infrastruktury oraz koordynator konsorcjum MORCEKO podpisali wspólną deklarację poparcia dla realizacji projektu Morskie Centrum Eko-energii.

Morskie Centrum Eko-energii będzie mieć za zadanie opracowywanie nowych technologii pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jakimi dysponuje Morze Bałtyckie i polskie wybrzeże. – Atutem MORCEKO jest to, iż nie będzie negatywnie wpływał na środowisko naturalne oraz na komfort życia okolicznych mieszkańców – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak.

Podsekretarz stanu w MG przypomniał, że rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najważniejszych zadań ujętych w Krajowym Planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. – Zgodnie z nim udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto powinien w 2020 r. osiągnąć poziom około 15,5 proc. – powiedział.

W opinii koordynatora MORCEKO, Piotra Doeffera projekt ma szczególne znaczenie, ponieważ powstał z inicjatywy polskich naukowców. – Aby mógł sprawnie funkcjonować potrzebna jest współpraca przemysłu, władz państwowych i świata nauki – powiedział. – Najlepszym jej dowodem jest dzisiejsze podpisanie deklaracji – zapewnił.

Podczas seminarium przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury oraz Koordynator Konsorcjum MORCEKO podpisali wspólną deklarację poparcia dla realizacji projektu.

Seminarium „Morskie Centrum Eko-Energii i Eko-Sytemu MORCEKO” zostało zorganizowane we współpracy Konsorcjum MORCEKO, którego partnerami są: Instytut Maszyn Przepływowych – PAN Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Gdańska, Instytut Morski, Centrum Techniki Okrętowej S.A., Instytut Oceanologii PAN, a także Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj