1 / 11

W Czechowicach-Dziedzicach utworzony został „Bank drzew”. Gmina będzie gromadziła w nim sadzonki drzew i krzewów, które przekazywane będą następnie właścicielom nieruchomości zgłaszającym chęć posadzenia ich na swoich posesjach. Wśród sadzonek do dyspozycji mieszkańców będą drzewa: brzoza pożyteczna, grab pospolity, wiśnia piłkowana, jarząb pospolity, dąb błotny, jodła koreańska a także krzewy: dereń jadalny, leszczyna pospolita, bez czarny, rokitnik pospolity, kalina koralowa. Wszystkie rośliny zostaną udostępnione nieodpłatnie.

Ideą przedsięwzięcia jest oczywiście zwiększenie liczby drzew i krzewów na terenie gminy.  Zarządzenie w tej sprawie weszło w życie 20 kwietnia i od tego momentu mieszkańcy mogą składać wnioski o darmowe sadzonki.

Do wyboru 6 gatunków drzew i 5 gatunków krzewów

Jak informuje organizujący program „Bank drzew” Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, każdy mieszkaniec gminy Czechowice-Dziedzice, który jest właścicielem, współwłaścicielem, lub użytkownikiem nieruchomości ogrodzonej, może otrzymać sadzonki następujących gatunków drzew: brzoza pożyteczna, grab pospolity, wiśnia piłkowana, jarząb pospolity, dąb błotny, jodła koreańska – w liczbie do 10 sadzonek na jedną nieruchomość oraz następujące gatunki krzewów: dereń jadalny, leszczyna pospolita, bez czarny, rokitnik pospolity, kalina koralowa – również w liczbie do 10 sadzonek na daną nieruchomość.

Organizator akcji, że dostępne w „Banku drzew” sadzonki będą mogły stanowić różne odmiany wymienionych wyżej gatunków, zaś w kolejnych latach katalog dostępnych gatunków może być modyfikowany.

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na sadzonki należy wypełnić odpowiedni druk wniosku oraz przekazać go pocztą elektroniczną, lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim.

Zazielenianie przestrzeni

Wybrane gatunki drzew i krzewów, które będą dostępne w ramach czechowickiego „Banku drzew”, posiadają nie tylko walory dekoracyjne, ale przede wszystkim pełnią w środowisku ważne funkcje. W fazie kwitnienia i owocowania stanowią pokarm dla wielu gatunków zwierząt. Zaproponowane gatunki drzew i krzewów nie są przy tym gatunkami o szczególnych wymaganiach siedliskowych. Są gatunkami sprawdzonymi, niewymagającymi i będą cennym uzupełnieniem zieleni rosnącej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

– Ideą przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby drzew na terenie gminy, poprzez nieodpłatne przekazywanie sadzonek mieszkańcom, którzy następnie posadzą je na terenie swoich posesji. Nie ma przecież znaczenia, czy nowe drzewa pojawią się na terenie należącym do gminy, czy na prywatnej posesji. Najważniejsze, że będzie ich więcej w naszym otoczeniu. Gmina sięga po takie dodatkowe rozwiązanie, bo nadające się pod nowe nasady tereny należące do gminy są ograniczone i stale się kurczą. Chcemy tymczasem, by drzew na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice było jak najwięcej – mówi Marian Błachut, burmistrz miasta i gminy Czechowice-Dziedzice.

Należy pamiętać, iż każde posadzone drzewo, czy też krzew, poprawiają parametry jakości naszego środowiska. Drzewa i krzewy pełnią bardzo ważne funkcje – są m.in.: producentami tlenu, oczyszczają powietrze, tłumią hałas, zatrzymują wodę deszczową, obniżają temperaturę powietrza podczas dużych upałów i poprawiają komfort oddychania.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj