Bank Ochrony Środowiska chce ograniczyć emisję dwutlenku węgla. W tym celu podpisał porozumienie z Instytutem Na Rzecz Ekorozwoju o współpracy w zakresie ochrony klimatu.

BOŚ S.A. jest pierwszą instytucją finansową w Polsce, która zostanie poddana audytowi badającemu wpływ Banku  na stan klimatu. Dzięki nowatorskiej metodzie zostanie obliczona wielkość emisji gazów cieplarnianych, powstających w wyniku funkcjonowania (zużycie energii, odpady itd.)  centrali  i 109 placówek BOŚ S.A na terenie kraju. Bank zobowiązał się nie tylko do podjęcia działań kompensujących tę emisję, ale także do działań ograniczających emisję dwutlenku węgla np. poprzez zmniejszenie zużycia energii.

– Dobrowolne działania na rzecz ochrony klimatu podejmowane są przez różne instytucje, w tym także banki i instytucje finansowe, na całym świecie – powiedział dr Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. – W swoim raporcie grupa Ceres (gromadząca ponad 60 dużych, międzynarodowych korporacji) opisuje inicjatywy na rzecz ochrony klimatu podjęte przez 40 banków (w tym 16 amerykańskich) o kapitalizacji ponad 6 bilionów USD. Z tej grupy 24 banki wyznaczyły własne, dobrowolne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych spowodowanej ich działalnością.

– Bank Ochrony Środowiska postanowił również przystąpić do profesjonalnych działań na rzecz ochrony klimatu, które zostaną poprzedzone eksperckim audytem. BOŚ S.A. podejmuje takie działania jako pierwszy bank w Polsce pokazując opinii publicznej, swoją ekologiczną markę i dając dobry przykład innym bankom i instytucjom finansowym – powiedział Jerzy W. Pietrewicz, prezes zarządu BOŚ S.A.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj