Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje środki dla banków żywności na zapobieganie marnotrawieniu jedzenia.

NFOŚiGW został wyznaczony do finansowania działań służących zapobieganiu powstawania odpadów. Działania te wdrażać mają m.in. banki żywności. Zadania mają dotyczyć wsparcia w rozwój infrastruktury technicznej służącej pozyskiwaniu, magazynowaniu oraz dystrybucji artykułów żywnościowych, które nie zostały sprzedane lub spożyte.

Beneficjentami programu są organizacje non profit, które mają osobowość prawną, status organizacji pożytku publicznego i pełnią funkcję „banków żywności”.

Przyjmowanie wniosków w ramach programu „Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” ruszyło 25 lutego i potrwa do 31 marca. Można uzyskać dotację do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Dotychczas NFOŚiGW podpisał 45 umów na dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój infrastruktury technicznej przeznaczonej do pozyskiwania, magazynowania oraz dystrybucji niespożytych lub niesprzedanych artykułów żywnościowych na kwotę ok. 21 mln zł.

Koniec z marnowaniem żywności przez sklepy

Czytaj więcej

Skomentuj