We wtorek, 18 lutego skończył się termin, do którego sklepy wielkopowierzchniowe sprzedające produkty żywnościowe miały podpisać umowy z organizacjami pozarządowymi w sprawie przekazywania niesprzedanej żywności.

W Polsce rocznie marnuje się ok. 9 mln ton żywności, co w przeliczeniu na jednego Polaka daje ok. 235 kg jedzenia rocznie.

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności weszła w życie 18 września 2019 r. Nakazuje ona sklepom nieodpłatnie przekazywanie żywności, która nie została sprzedana na cele charytatywne.

Nadchodzące szkolenia on-line:

Celem nowych przepisów jest przeciwdziałanie wyrzucaniu głównie produktów, które zostały wycofane ze sprzedaży, ponieważ posiadały wady np. opakowania. Wyjątek stanowią napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc., a także napoje będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, gdzie zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.

W pierwszej fazie obowiązki obejmą sprzedawców prowadzących sklepy o powierzchni przekraczającej 400 m kw. Z kolei od września 2021 r. przepisy obejmą także sklepy lub hurtownie o powierzchni powyżej 250 m kw., (gdzie połowa przychodów pochodzi ze sprzedaży żywności).

W dokumencie przewidziano, że sprzedający swoje towary zapłacą 10 gr za kilogram wyrzuconej żywności i dodatkowo będą musieli prowadzić kampanie edukacyjną na temat racjonalnego odżywiania się (raz w roku przez dwa tygodnie). Na przeprowadzenie tego typu akcji będą musiały przeznaczyć nie więcej niż 20 proc. środków pochodzących z opłaty za marnowanie żywności. A te z kolei będą pomniejszone przez sprzedawców o koszty poniesione na takie kampanie.

W przypadku nieposiadania stosowanej umowy grozi kara 5 tys. zł. Nie będzie ona jednak obowiązywała, jeżeli sprzedawca żywności wykaże, że nie było możliwe zawarcie takiej umowy z organizacją pozarządową na terenie powiatu, w którym prowadzi swoją działalność.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj