We wtorek, 18 lutego skończył się termin, do którego sklepy wielkopowierzchniowe sprzedające produkty żywnościowe miały podpisać umowy z organizacjami pozarządowymi w sprawie przekazywania niesprzedanej żywności.

W Polsce rocznie marnuje się ok. 9 mln ton żywności, co w przeliczeniu na jednego Polaka daje ok. 235 kg jedzenia rocznie.

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności weszła w życie 18 września 2019 r. Nakazuje ona sklepom nieodpłatnie przekazywanie żywności, która nie została sprzedana na cele charytatywne.

Celem nowych przepisów jest przeciwdziałanie wyrzucaniu głównie produktów, które zostały wycofane ze sprzedaży, ponieważ posiadały wady np. opakowania. Wyjątek stanowią napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc., a także napoje będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, gdzie zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.

W pierwszej fazie obowiązki obejmą sprzedawców prowadzących sklepy o powierzchni przekraczającej 400 m kw. Z kolei od września 2021 r. przepisy obejmą także sklepy lub hurtownie o powierzchni powyżej 250 m kw., (gdzie połowa przychodów pochodzi ze sprzedaży żywności).

W dokumencie przewidziano, że sprzedający swoje towary zapłacą 10 gr za kilogram wyrzuconej żywności i dodatkowo będą musieli prowadzić kampanie edukacyjną na temat racjonalnego odżywiania się (raz w roku przez dwa tygodnie). Na przeprowadzenie tego typu akcji będą musiały przeznaczyć nie więcej niż 20 proc. środków pochodzących z opłaty za marnowanie żywności. A te z kolei będą pomniejszone przez sprzedawców o koszty poniesione na takie kampanie.

W przypadku nieposiadania stosowanej umowy grozi kara 5 tys. zł. Nie będzie ona jednak obowiązywała, jeżeli sprzedawca żywności wykaże, że nie było możliwe zawarcie takiej umowy z organizacją pozarządową na terenie powiatu, w którym prowadzi swoją działalność.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj