1 / 10

Nawet 1,7 mln podmiotów – tyle według szacunków prezentowanych podczas szkolenia „Elektroniczna ewidencja odpadów w systemie BDO” powinno wpisać się do rejestru BDO. Kto powinien to zrobić? Jakich błędów unikać? Jak prowadzić elektroniczną ewidencję? Jak prawidłowo wypełniać elektroniczne dokumenty? O tym i wielu innych kwestiach mówili prelegenci podczas szkolenia, które w czwartek, 12 grudnia odbyło się w Gdańsku.

Podmioty posiadające obowiązek wpisania się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) musiały to zrobić do 24 lipca 2018 r. Jeśli uznać szacunki mówiące o 1,7 mln podmiotów, które muszą w tym rejestrze widnieć, obowiązku nie dopełniło aż 90 proc. z nich.

Mimo medialnych zapowiedzi przedstawicieli rządu o ewentualnym wyłączeniu małych przedsiębiorstw, niewiele wskazuje, że od 1 stycznia moduł elektronicznej ewidencji nie zacznie funkcjonować. Tym bardziej, że od 16 grudnia nastąpi tzw. produkcyjne uruchomienie BDO.

(Nie) realne sankcje

Najbardziej problematyczną grupą podmiotów, które powinny znaleźć się w rejestrze BDO, są ci wpisujący się „na wniosek”. To przedsiębiorcy gospodarujący niektórymi odpadami, działający m.in. z zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (na przykład komisy), a także wszyscy wprowadzający sprzęt, autoryzowane punkty zbierający i recyklingujący sprzęt RTV i AGD, posiadający odpady prowadzący przetwarzanie odpadów. Każdy podmiot, który posiada w swojej ofercie choćby torby foliowe powinien zarejestrować się w BDO.

Od 2018 r. rejestracja odbywa się pisemnie lub przez ePUAP. Od 2020 r. niemożliwe będzie zapisanie się w formie “papierowej”. Zdaniem pierwszego z prelegentów gdańskiego szkolenia, Mikołaja Maślińskiego z firmy MM Doradztwo Prawne, formularz rejestracji jest nieczytelny, zwłaszcza dla przedsiębiorców mniej doświadczonych w wypełnianiu urzędowych formularzy.

Szkolenia BDO – zarejestruj się!

Sankcje karne związane z BDO mogą sięgać miliona złotych. Jednak w przypadku BDO istnieje tak wiele wątpliwości, a podmiotów, które muszą wpisać się do rejestru jest tak wiele, że, jak zauważa Mikołaj Maśliński, powinien pojawić się zapis o braku stosowania kar przez cały 2020 r. To pomogłoby się wdrożyć firmom, które powinny mieć czas na naukę o BDO.

Pojawia się wiele pytań, na które nawet prawnicy nie znajdują jednoznacznych odpowiedzi. Dlatego, zdaniem Mikołaja Maślińskiego, warto również pamiętać o zasadzie, że w skrajnych przypadkach, w razie wątpliwości prawnych związanych z niejasnością przepisów, sąd powinien rozstrzygać je na korzyść przedsiębiorcy.

Wymagania BDO

Izabela Wołoszczak, właścicielka firmy Green Concept mówiła o tym, jak obowiązujące przepisy zderzają się z rzeczywistością. Moduł BDO nie działa bowiem na wszystkich przeglądarkach (dwie są rekomendowane). Potrzebne jest stałe i szybkie łącze internetowe. Transportujący odpady powinni być wyposażeni co najmniej w smartfony. Problem pojawia się gdy w danym miejscu dostęp lub prędkość łącza internetowego są ograniczone.

Ostatnie w 2019 r. szkolenie „Elektroniczna ewidencja odpadów w systemie BDO” odbędzie się we Wrocławiu.

Czytaj więcej

6 Komentarze

Skomentuj