Gdańsk to kolejne miasto, w którym przedsiębiorcy, wytwórcy odpadów i wszyscy zainteresowani tematyką BDO, będą mogli poznać od strony praktycznej zasady działania modułu i uzyskać odpowiedzi na najważniejsze dla siebie pytania. 12 grudnia odbędzie się tam szkolenie „Elektroniczna ewidencja odpadów w systemie BDO” organizowane przez redakcję miesięcznika „Przegląd Komunalny”

Co robić w przypadku awarii Internetu podczas obsługi BDO? Jakie programy można zintegrować z systemem BDO? W jaki sposób ewidencję odpadów ma prowadzić gmina, która od listopada zajmuje się m.in. obsługą PSZOK-ów? Jak wypełniać karty ewidencji? Jak wystawić KPO w przypadku transportu jednego rodzaju odpadu przewożonego jednym pojazdem wytworzonego przez dwóch wytwórców (np. nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe)? Co w przypadku wystąpienia różnic wagi odpadu zebranego w stosunku do odpadu wywożonego – warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg)? Czy jest możliwość wprowadzenia zmian w BDO w przypadku wystąpienia błędu?

Zostało kilka tygodni

Na niecałe dwa miesiące przed wdrożeniem BDO takich pytań pojawia się mnóstwo. W ostatnim czasie pojawiały się sugestie, że w związku ze zmianami w strukturach rządu, wejście w życie wdrożenia BDO może zostać odłożone w czasie.

Sygnały płynące z Ministerstwa Środowiska wskazują, że nic takiego nie nastąpi i moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy zostaną uruchomione od 1 stycznia 2020 r.

Od 4 listopada IOŚ-PIB rozpoczął pilotażowe udostępnienie API w zakresie modułu ewidencji odpadów BDO. Mogą z niego korzystać podmioty wykorzystujące zewnętrzne oprogramowanie do prowadzenia ewidencji odpadów, w tym do wystawiania kart przekazania odpadów. Instytut zachęca do weryfikacji możliwości integracji  oprogramowania z administratorem danego systemu lub/i firmą świadczącą usługi utrzymania i rozwoju wykorzystywanego systemu.

Elektroniczny moduł ewidencji BDO będą wykorzystywać wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, specjaliści ds. ochrony środowiska czy przedstawiciele firm prywatnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów, reprezentanci przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce wodno-ściekowej i samorządowcy powinni zapoznać się z jego praktyczną stroną.

BDO 750 x 300

Szkolenia także w Trójmieście

Szkolenie organizowane przez redakcję “Przeglądu Komunalnego” cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Na pierwsze szkolenie, które odbyło się w Warszawie 29 października, zgłosiło się ponad 160 osób (na 29 listopada w Warszawie zaplanowano kolejne). Grudniowy cykl szkoleń „Elektroniczna ewidencja odpadów w systemie BDO” rozpocznie się w Poznaniu 6 grudnia.

Pierwsze szkolenie na północy kraju odbędzie się w czwartek, 12 grudnia w Gdańsku. Zapisy już ruszyły, link do zgłoszeń można znaleźć tutaj.

Pierwszym prelegentem podczas szkolenia w Gdańsku będzie Mikołaj Maśliński, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właściciel MM Doradztwo Prawne, autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Środkowopomorskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej, Ekspert Akademii Wspólnoty.

17 grudnia redakcja „Przeglądu Komunalnego” organizuje także szkolenie we Wrocławiu. Więcej informacji na temat szkoleń „Elektroniczna ewidencja odpadów w systemie BDO” można uzyskać na stronie bdo.abrys.pl.

Partnerami są: Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k., MM Doradztwo Prawne oraz Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Rada RIPOK).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Gdzie tu ekonomia i ekologia odbierając odpad z zakładu mając wolne miejsce nie można po drodze do innego zakładu podjechać odebrac odpad nie wolno zboczyć z strasy tylko do firmy swojej mozna jechać rozładować i następne zaklady .człowiek nie zarobi na paliwo ……nie rentowne to będzie pozamykają sie skupy bedzie w lesie odpad i bedzie dziadostwo tak jak w Italii
    chore dla małych skupów surowców wtórnych te wymysły moim zdaniem lepsze kpo było papierkowe dokument przemyśleć to muszą przed wprowadzeniem

Skomentuj