Do 24 lipca firmy z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów muszą zarejestrować się w bazie danych o odpadach (BDO). Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć u marszałka województwa. Za niewykonanie obowiązku ustawowego grożą kary finansowe. 

Baza danych o odpadach to narzędzie do kontroli podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach i tych działających na rynku odpadowym. Wpis do rejestru jest obowiązkowy, a termin składania wniosków upływa 6 miesięcy od wprowadzenia nowego rejestru, a więc 24 lipca.

BDO ma uszczelnić system ewidencjonowania odpadów, a także stworzyć narzędzia dla inspektorów środowiska. Chodzi również o to, aby informacje dotyczące transferu odpadów można było na bieżąco weryfikować za pomocą internetowego rejestru.

Ponadto baza ma służyć do gromadzenia danych dotyczących m.in. wprowadzonych do obiegu produktów. W przyszłości BDO będzie zbiorczą ewidencją odpadów oraz miejscem zawierającym informacje związane z ich zagospodarowaniem, ponieważ obejmie wszystkie podmioty, które są zobowiązane do jej prowadzenia.

– Dane zawarte w rejestrze można sprawdzać na bieżąco i dowiedzieć się, czy przedsiębiorca posiada dokumenty uprawniające do prowadzonej działalności, dlatego zachęcam do codziennej pracy z rejestrem i do sprawdzania wiarygodności ewentualnych kontrahentów – powiedziała Małgorzata Kozicka-Ochal z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Baza danych o odpadach (BDO) już dostępna! Rusza rejestr przedsiębiorców

Wnioski do pobrania na stronie: www.bdo.mos.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj