Ministerstwo infrastruktury chce opracować nowe wymagania techniczne dla mających powstać dróg publicznych. Dokument ujrzy światło dzienne za niecałe dwa lata.

Opracowanie wykona konsorcjum krajowych jednostek naukowych i firm projektowych, w skład którego wchodzą: Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Transprojekt Gdański oraz Transprojekt Warszawa. Umowa z konsorcjum została już zawarta i opiewa na kwotę 4,65 mln zł.

Co w wytycznych?

Analiza będzie dotyczyć jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i zawierać rekomendacje optymalizacji tych inwestycji oraz szczegółowe warunki techniczne projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania publicznych dróg.

Jak podkreśla wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz, dokument ma pomóc w znalezieniu odpowiedniego balansu między jakością dróg a czasem wykonania inwestycji i kosztami. – To kamień milowy we wdrażaniu rekomendacji Komitetu sterującego ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych, a jednocześnie duży krok na rzecz tworzenia nowoczesnej struktury przepisów techniczno-budowlanych w Polsce – powiedział.

Wytyczne dla mostów i tuneli

W opracowaniu jest także katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, który ma pozwolić na określenie tych optymalnych cenowo. Ostateczny projekt katalogu powinien być gotowy w sierpniu 2018 r. W trzecim kwartale 2018 r. zostanie także ogłoszony przetarg na sformułowanie warunków technicznych projektowania, wykonywania, utrzymania i eksploatacji mostów i tuneli.

W międzyczasie, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, powstał dokument, w którym można znaleźć wytyczne odnośnie zasad planowania przejść i przepustów dla zwierząt. W tej sprawie trwają właśnie konsultacje społeczne.

Źródło: mib.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj