Budowa przejść i przepustów dla zwierząt oznacza dla inwestorów i wykonawców spore koszty. Dlatego na zlecenie GDDKiA Instytut Badawczy Dróg i Mostów stworzył dokument, w którym można znaleźć wytyczne odnośnie zasad planowania tego rodzaju obiektów przy okazji budowy dróg.

O tym, jak duże koszty może generować budowa przejść dla zwierząt łatwo przekonać się na przykładzie 106-kilometrowego odcinka autostrady A2 Nowym Tomyśl – Świecko. Wzdłuż niego powstało: 35 przejść dla dużych i średnich zwierząt, 119 dla drobnej zwierzyny i płazów, ogrodzenia, ekrany akustyczne i ochronne. Wszystkie kosztowały w sumie 1,3 mld zł, co stanowiło około 25 proc. nakładów na inwestycję. Największe przejścia dla zwierząt to koszt 20 mln zł za jeden tego rodzaju obiekt.

Autostrada A2 stanowi pewien wyjątek, ponieważ wspomniany odcinek przebiega niemal wyłącznie przez tereny leśne, ale jak przypomina rynekinfrastruktury.pl, w przypadku innych dróg koszty również są niemałe. W poprzedniej perspektywie finansowej wydano 6 mld zł na budowę przejść dla zwierząt znajdujących się na drogach szybkiego ruchu. Kolejne wydatki na ten cel, uwzględnione już w drogowych planach, mogą sięgać około 8,2 mld zł.

Wytyczne dla przejść

Część tych pieniędzy da się zaoszczędzić, ujednolicając zasady budowy przejść dla zwierząt. Na zlecenie GDDKiA eksperci Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stworzyli liczący 23 strony dokument, w którym można znaleźć m.in. wytyczne odnośnie zasad planowania przejść, wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej oraz sposobów szacowania i optymalizacji kosztów ich budowy.

Wskazują w nim również minimalną odległość między kolejnymi dużymi lub średnimi przejściami, która ma wynosić co najmniej 5 km – mniejsza wymagałaby specjalnego uzasadnienia. IBDiM proponuje także wprowadzenie nowych zasad wdrażanych na etapie planowania obiektów, ich lokalizacji oraz zagospodarowanie w taki sposób, żeby zwierzęta korzystały właśnie z nich jak najczęściej. Proponują też monitorowanie obiektu, co miałoby zbadać jego efektywność.

Zalecają też wymiary przejścia, które – w przypadku górnego – miałoby mieć szerokość 20 m. I znów, jak w przypadku minimalnej odległości między przejściami, budowa szerszego obiektu, także wymagałaby specjalnego uzasadnienia.

Można zgłaszać uwagi

Warto się zastanowić, czy proponowane zmiany i idące za nimi oszczędności nie wpłyną negatywnie na ochronę środowiska i przyrody. Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w liście wysłanym do IBDiM i GDDKiA zapewnia, że MI bierze też pod uwagę także opinie przyrodników.

– Mając na uwadze potrzebę pilnego wdrożenia jednolitych zasad projektowania i realizacji przejść dla zwierząt, nie należy stracić z pola widzenia faktu, iż zasady te powinny być uzgodnione ze środowiskiem przyrodniczym. Jest to o tyle istotne, iż samo wdrożenie jednolitych zasad, które nie będą akceptowalne przez środowisko przyrodnicze, nie przełoży się na optymalizację procesu budowy dróg, a wręcz może prowadzić do jego znacznego przedłużenia – czytamy w liście.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 7 maja. Cały dokument przygotowany przez IBDiM można znaleźć tutaj.

Źródła: rynekinfrastruktury.pl, ibdim.edu.pl, gddkia.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj