Mieszkańcy miejscowości położonych w gminie Żabia Wola (pow. grodziski) będą mogli liczyć na poprawę warunków życia. Za ponad 30 mln zł zostanie na tym terenie wybudowana kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków.

Dużą część kosztów tej inwestycji – ponad 14,6 mln zł – stanowi dofinansowanie unijne, przyznane decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego. Umowę  na realizację przedsięwzięcia podpisali, 11 października, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz przedstawiciele gminy Żabia Wola – wójt Halina Wawruch i skarbnik Marlena Górniewska.
 
Inwestycja pozwoli uporządkować gospodarkę ściekową na terenie gminy Żabia Wola, dzięki czemu poprawią się warunki życia mieszkańców, wzrośnie atrakcyjność turystyczna miejscowości objętych projektem. Obecnie na terenie gminy nie ma zbiorowego systemu odprowadzania ścieków, co negatywnie wpływa m.in. na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Zanieczyszczenia płynne odprowadzane są do przydomowych zbiorników bezodpływowych – szamb, które są opróżniane przez tabory asenizacyjne. Niestety, mieszkańcy nie zawsze stosują się do zasad obowiązujących przy odprowadzaniu ścieków i na terenie gminy występuje problem zrzutu nieczystości bezpośrednio do gleby.
 
– Bardzo się cieszymy z przyznanej dotacji. To duży projekt, jest to dopiero początek drogi porządkowania gospodarki ściekowej – powiedziała wójt gminy Żabia Wola Halina Wawruch. – Na terenie naszej gminy nie ma ani oczyszczalni ścieków, ani choćby metra kanalizacji. Liczę na to, że po ukończeniu tej inwestycji ok. 2 tys. osób będzie mogło skorzystać z czegoś, co w dzisiejszych czasach powinno być standardem.

źródło: mazovia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj