1 / 2

​Katowice pozyskały duże dofinansowanie z funduszy europejskich (85%) i budżetu państwa (10%) na rewitalizację Placu Londzina na Załężu. Zakład Zieleni Miejskiej planuje ogłoszenie przetargu na tę inwestycję jeszcze w tym roku.

Projekt ma kosztować 1,4 mln zł, a wartość pozyskanego dofinansowania to 1,34 mln zł. Miasto dołoży do remontu 70,5 tys. zł. Celem inwestycji jest zwiększenie aktywności mieszkańców Załęża poprzez utworzenie przestrzeni o wysokich walorach estetycznych i użytkowych.

– Katowice po raz kolejny pozyskały fundusze z Unii Europejskiej, tym razem na projekt związany z rewitalizacją obszarów zdegradowanych na Załężu. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców – komentuje Małgorzata Domagalska z Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Katowice.

Wzdłuż ścieżki o tematyce historycznej staną tablice edukacyjne. Istniejący pomnik zostanie przesunięty. Na zakończeniu osi utworzona zostanie strefa rodzinna, czyli plac zabaw oraz miejsce organizacji imprez plenerowych. Od strony wschodniej planuje się ścieżkę wzdłuż parku z elementami siłowni i stolikami do szachów, zakończoną strefą ogródków sąsiedzkich adresowaną do osób starszych. Na terenie parku zasadzone zostaną drzewa i krzewy, podkreślające istniejący starodrzew.

– Zmodernizowane zostaną ścieżki, a teren zostanie przystosowany pod organizację imprez plenerowych. Powstaną strefy dostosowane do różnych grup wiekowych. Planuje się trzy wejścia do parku: główne na osi historycznego założenia parkowego, północno-wschodnie od strony ul. Gliwickiej oraz wschodnie, od strony budynków mieszkalnych. Oś historyczna będzie pełniła funkcję edukacyjną – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Czytaj więcej

Skomentuj